23-079 - POA2: Öka möjligheten till ett inkluderande arbetsliv i Östra Mellansverige

Diarienummer:
23-079
Programområde:
A
Region:
Östra Mellansverige
Namn:
POA2: Öka möjligheten till ett inkluderande arbetsliv i Östra Mellansverige
Första ansökningsdatum:
2023-12-18
Sista ansökningsdatum:
2024-03-18
Specifikt mål:
A2A
Budget:
109 000 000
Status:
Avslutad