2021/00285 - React-EU – insatser för arbetslösa under pandemin

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.
Diarienummer:
2021/00285
Programområde:
7.1
Region:
ESF Nationellt
Namn:
React-EU – insatser för arbetslösa under pandemin
Första ansökningsdatum:
2021-08-16
Sista ansökningsdatum:
2021-09-24
Budget:
450 000 000
pdf icon Utlysningstext_11.pdf