2021/00285 - React-EU – insatser för arbetslösa under pandemin

Diarienummer:
2021/00285
Programområde:
7.2
Region:
ESF Nationellt
Status:
Avslutade
Namn:
React-EU – insatser för arbetslösa under pandemin
Första ansökningsdatum:
2021-08-16
Sista ansökningsdatum:
2021-09-24
Budget:
450 000 000