2020/00428 - Kompetensutveckling för sysselsatta i Norra Mellansverige

Här kan du se samtliga utlysningar. Du kan filtrera på region, programområde eller att få dem uppdelade på aktuella eller avslutade utlysningar.

Diarienummer:
2020/00428
Programområde:
1.1
Region:
Norra Mellansverige
Status:
Avslutade
Namn:
Kompetensutveckling för sysselsatta i Norra Mellansverige
Första ansökningsdatum:
2020-06-18
Sista ansökningsdatum:
2020-09-30
Budget:
21 000 000