Socialfonden som krisbekämpning

En internationell utvärderingsrapport från EU kommissionen beskriver Europeiska Socialfondens förmåga att hantera den ekonomiska krisen år 2008-2009. Rapporten ger en bild av hur olika medlemsländer däribland Sverige använde Europeiska Socialfonden i krisbekämpningen.

Rapporten Evaluation of the reaction of the ESF to the economic and financial crisis. (.pdf) Engelska. Öppnas i nytt fönster.

Du har också möjlighet att här ta del av socialfondens temagrupp A&O:s rapporter om socialfondsprojekt och kompetensutveckling i kristider.

Arbetsplatslärande i kristid

Att kompetensutveckla sig ur en kris

Fallstudier av varselprojekt

Innehåll på sidan