Dagordning Socialfondens ÖK

Då Övervakningskommitténs uppgift är att övervaka genomförandet av socialfondsprogrammet, består ÖK-mötenas dagordningar av

  1. Stående information/samråds-punkter från de inblandade i förvaltningen av det nationella socialfondsprogrammet för tillväxt och sysselsättning, det vill säga: rådgivande representant från EU-kommissionen, rådgivande representant från medlemsstaten (dvs. Regeringskansliet/ Arbetsmarknadsdepartementet), ledamot i ESF-kommitténs arbetsgrupp, Generaldirektör för förvaltande myndighet (Svenska ESF-rådet) med föredragande sakkunniga, samt av mötesordförande för Övervakningskommitténs eget arbetsutskott.
  2. Beslutspunkter beroende på vilka beslut ÖK behöver ta för genomförandet av programmet, vilket beror på var i programmets 7-årsperiod vi befinner oss. I början på programperioden fattar ÖK beslut om strategiska styrdokument och därefter fastställer ÖK revideringar vid behov och/eller samråder med myndigheten om årliga planer.
  3. Projektbesök – besök från projekt ger ÖK-ledamöterna en värdefull inblick i de praktiska utmaningar, hinder och goda exempel på hur projekten övervunnit dem, gett resultat och hur det tas tillvara av projektägaren.
  4. Övriga punkter – De representerade parterna driver olika frågor och har möjlighet att anmäla dem i förväg eller som en övrig punkt vid sittande möte.

Innehåll på sidan