information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Dagordning Socialfondens ÖK

Då Övervakningskommitténs uppgift är att övervaka genomförandet av socialfondsprogrammet, består ÖK-mötenas dagordningar av

  1. Stående information/samråds-punkter från de inblandade i förvaltningen av det nationella socialfondsprogrammet för tillväxt och sysselsättning, det vill säga: rådgivande representant från EU-kommissionen, rådgivande representant från medlemsstaten (dvs. Regeringskansliet/ Arbetsmarknadsdepartementet), ledamot i ESF-kommitténs arbetsgrupp, Generaldirektör för förvaltande myndighet (Svenska ESF-rådet) med föredragande sakkunniga, samt av mötesordförande för Övervakningskommitténs eget arbetsutskott.
  2. Beslutspunkter beroende på vilka beslut ÖK behöver ta för genomförandet av programmet, vilket beror på var i programmets 7-årsperiod vi befinner oss. I början på programperioden fattar ÖK beslut om strategiska styrdokument och därefter fastställer ÖK revideringar vid behov och/eller samråder med myndigheten om årliga planer.
  3. Projektbesök – besök från projekt ger ÖK-ledamöterna en värdefull inblick i de praktiska utmaningar, hinder och goda exempel på hur projekten övervunnit dem, gett resultat och hur det tas tillvara av projektägaren.
  4. Övriga punkter – De representerade parterna driver olika frågor och har möjlighet att anmäla dem i förväg eller som en övrig punkt vid sittande möte.

Innehåll på sidan