23-040-S07 - Växtkraft naturturism, förstudie Ö MellanSverige

Diarienummer:
23-040-S07
Namn:
Växtkraft naturturism, förstudie Ö MellanSverige
Startdatum:
2024-02-01
Slutdatum:
2024-05-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8024037247
Projektägare:
NATURTURISMFÖRETAGEN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
97238
Stödmottagare ort:
LULEÅ
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Förstudie Växtkraft svensk naturturism fokuserar på att kartlägga och sammanställa kompetensbehov i relation till tänkta utbildningsmoduler hos regionens företag, samt att komplettera de tänkta modulerna utifrån insamlad information. På så sätt grundläggs det angelägna skarpa projektet Växtkraft svensk naturturism i Östra MellanSverige