2023/00174 - Care-4U2

Diarienummer:
2023/00174
Namn:
Care-4U2
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2023/00174
Projektägare:
Botkyrka Pingsförsamlings second hand-verksamhet, PMU Second hand Botkyrka
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2023-04-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 583 166
Beviljat ESF-stöd:
1 583 166
Kontaktperson:
Pär Hammarberg Waern
E-post:
par@shbotkyrka.se
Stödmottagare postnr:
14563
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Vårt projekt, Care - 4U2, kommer att erbjuda målgruppen snabba insatser, och goda möjligheter för den enskilde att röra sig mot sitt mål. Vi har redan upparbetade rutiner för hur vi möter upp människor idag, och erbjuder det stöd som behövs för att ta sig vidare ut mot arbetsmarknad eller studier. Vårt projekt erbjuder samhällsorientering och gemenskap, som man har möjlighet att ta del av från dag ett.