2023/00157 - Care - SFI för ukrainare

Diarienummer:
2023/00157
Namn:
Care - SFI för ukrainare
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2023/00157
Projektägare:
Hudiksvalls kommun, lärandeförvaltningen, Centrum för utveckling och lärande
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
30
Projektperiod:
2022-12-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 757 728
Beviljat ESF-stöd:
1 757 728
Kontaktperson:
Anders Olsson
E-post:
anders.olsson@hudiksvall.se
Stödmottagare postnr:
82480
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Vuxenutbildningen inom Hudiksvalls kommun, Centrum för utveckling och lärande (CUL) vill erbjuda de ukrainska flyktingar som anvisas till kommunen enligt EU:s massflyktsdirektiv, möjlighet till undervisning i svenska genom SFI. Syftet är dels att ge flyktingarna en meningsfull sysselsättning samt kunskap i det svenska språket för att förbättra deras förutsättningar att söka arbete eller fortsatt utbildning och nå större social delaktighet, dels att förse den lokala, regionala och nationella arbetsmarknaden med arbetskraft och ta vara på den kompetens som finns hos de ukrainska flyktingar som kommer till kommunen.
Genom projektet kan kommunen utöka den befintliga verksamheten inom SFI för att kunna erbjuda studieplatser till de ukrainska flyktingarna, som i dagsläget endast kan erbjudas SFI i mån av plats och under begränsad tid.