2022/00592 - Care - Career

Projektnummer:
2022/00592
Projektägare:
Vuxenutbildningen i Falkenberg, Falkenbergs Kommun, Vuxenutbildningen Falkenberg, Falkenberg kommun
Namn:
Care - Career
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2023-01-01 - 2023-07-31
Total projektbudget:
2 254 287
Beviljat ESF-stöd:
2 254 287
Kontaktperson:
Vladimir Tolevski
E-post:
vladimir.tolevski@falkenberg.se
Stödmottagare postnr:
31180
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

De personer i Falkenberg och som omfattas av massflyktsdirektivet bedöms ha en inte direkt övergående situation. Därför behöver vi använda de resurser som finns och skapa insatser för målgruppen för att ge dem språkkunskaper underlätta ett snabbt inträde på arbetsmarknaden.
Kommunen har en beredskap genom samordning av flera förvaltningar och arbetslivet i Falkenberg att snabbt ställa om och nyttja medel för utbildningsinsatser genom vuxenutbildningen, insatser som leder till arbete och en ökad delaktighet i samhällslivet. Insatserna kommer vara:
• kartläggning och bedömning av kompetens,
• komplettering av yrkeskunskaper,
• validering och
• språkutbildning i svenska