information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00452 - Care for Ukraine

Projektnummer:
2022/00452
Projektägare:
Krokoms kommun, Arbetsmarknad- och integrationsenheten
Namn:
Care for Ukraine
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
40
Projektperiod:
2022-12-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 084 614
Beviljat ESF-stöd:
1 084 614
Kontaktperson:
Jenny Edlund
E-post:
jenny.edlund@krokom.se
Stödmottagare postnr:
83580
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Krokoms kommun tar tillvara på de ukrainska medborgarnas erfarenheter och kompetenser, samtidigt som både privata och offentliga arbetsgivare får tillgång till arbetskraft. Nya företag startats i kommunen och kunskaper i svenska och det svenska samhället hos målgruppen ökar. Detta resulterar i att personer som omfattas av massflyktsdirektivet kommer i arbete och egen försörjning alternativt gör en stegförflyttning mot egen försörjning.