2022/00452 - Care for Ukraine

Diarienummer:
2022/00452
Namn:
Care for Ukraine
Projektnummer:
2022/00452
Projektägare:
Krokoms kommun, Arbetsmarknad- och integrationsenheten
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
40
Projektperiod:
2022-12-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 084 614
Beviljat ESF-stöd:
1 084 614
Kontaktperson:
Jenny Edlund
E-post:
jenny.edlund@krokom.se
Stödmottagare postnr:
83580
Programområde:
Care
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Krokoms kommun tar tillvara på de ukrainska medborgarnas erfarenheter och kompetenser, samtidigt som både privata och offentliga arbetsgivare får tillgång till arbetskraft. Nya företag startats i kommunen och kunskaper i svenska och det svenska samhället hos målgruppen ökar. Detta resulterar i att personer som omfattas av massflyktsdirektivet kommer i arbete och egen försörjning alternativt gör en stegförflyttning mot egen försörjning.