2022/00196 - React-EU: Bilåtervinning

Projektnummer:
2022/00196
Projektägare:
Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund Service AB, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund Service AB
Namn:
React-EU: Bilåtervinning
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
979
Projektperiod:
2022-05-02 - 2023-04-30
Total projektbudget:
8 600 027
Beviljat ESF-stöd:
8 600 027
Kontaktperson:
Andreas Frössberg
E-post:
andreas.frossberg@sbrservice.se
Stödmottagare postnr:
11431
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.1
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

För ett stort antal av Sveriges bilåtervinningsföretag har konsekvenserna av pandemin i form av uteblivna bilköp och färre krockade fordon på vägarna inneburit ett lägre inflöde av bilar än normalt. Ett minskat flöde som lett till färre skadereparationer och därmed försämrad lönsamhet. Samtidigt utgör en mer långsiktigt allvarlig konsekvens av pandemin att branschen under perioden saknat tillräckliga ekonomiska och praktiska förutsättningar att kunna erbjuda och genomföra kompetensutveckling för personal att kunna möta den omfattande strukturomvandling som präglar branschen.

Branschorganisationen Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund genomför därför, i samverkan med BilRetur och Stena Recycling projektet "React-EU: Bilåtervinning" för att underlätta förutsättningarna för personalen att möta krav på omställning. Det handlar om genomförandet av ett nationellt projekt med kompetensutvecklingsinsatser för 58 bilåtervinningsföretag med sammantaget 979 medverkande medarbetare.

Utgångspunkten för projektet är att bilåtervinningsbranschens förmåga att underlätta för personalen att kunna möta kraven på omställning efter pandemin, och minska kompetensglapp inom områden som rör hantering av elfordon, utveckling av cirkulära affärsmodeller, digitalisering, automatisering och nya metoder för omställning kommer att ha en avgörande betydelse för att stärka såväl medarbetarnas förmåga att utföra sina nuvarande och framtida arbetsuppgifter, som ställning på arbetsmarknaden i stort. Dessutom bidrar insatserna till att underlätta branschens återhämtningsförmåga och leder därmed indirekt till minskade risker för potentiellt framtida uppsägningar.

Ett ytterligare syfte med projektet är att kompetensutvecklingen ska kunna stödja branschen att på sikt bryta könsstereotypa mönster genom att få in fler kvinnliga medarbetare i företagen.