information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00740 - Parallella spår - en förstudie

Projektnummer:
2020/00740
Projektägare:
Samordningsförbundet Stockholms stad, Samordningsförbundet Stockholms stad
Namn:
Parallella spår - en förstudie
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-29
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
188 000
Kontaktperson:
Karin Jacobsen
E-post:
karin.jacobsen@extern.stockholm.se
Stödmottagare postnr:
12107
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Förstudien ska tillsammans med förbundets medlemmar, deltagare, medarbetare, och arbetsgivare arbeta fram aktiviteter, arbetsmetoder och strukturer så att individerna i förbundets insatser når egenförsörjning. Förstudien kan leda till en ESF-ansökan för ett projekt som skapar sammanhållna och parallella spår av motivationshöjande och jobbfokuserade aktiviteter för tidigt återinträde/etablering på arbetsmarknaden genom ett tidigt nära samarbete mellan insatsen och Arbetsförmedlingen/Jobbtorg. Förstudien ska även ge svar på hur förbundet tillsammans med en annan part, kan erbjuda grön rehabilitering till deltagarna i förbundets insatser. Förstudien ska även ge svar på hur förbundets medlemmar kan stötta de ASF som är etablerade i staden.