2020/00740 - Parallella spår - en förstudie

Diarienummer:
2020/00740
Namn:
Parallella spår - en förstudie
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00740
Projektägare:
Samordningsförbundet Stockholms stad, Samordningsförbundet Stockholms stad
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-29
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Karin Jacobsen
E-post:
karin.jacobsen@extern.stockholm.se
Stödmottagare postnr:
12107
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Förstudien ska tillsammans med förbundets medlemmar, deltagare, medarbetare, och arbetsgivare arbeta fram aktiviteter, arbetsmetoder och strukturer så att individerna i förbundets insatser når egenförsörjning. Förstudien kan leda till en ESF-ansökan för ett projekt som skapar sammanhållna och parallella spår av motivationshöjande och jobbfokuserade aktiviteter för tidigt återinträde/etablering på arbetsmarknaden genom ett tidigt nära samarbete mellan insatsen och Arbetsförmedlingen/Jobbtorg. Förstudien ska även ge svar på hur förbundet tillsammans med en annan part, kan erbjuda grön rehabilitering till deltagarna i förbundets insatser. Förstudien ska även ge svar på hur förbundets medlemmar kan stötta de ASF som är etablerade i staden.