2020/00644 - Universell arbetsmarknad

Namn:
Universell arbetsmarknad
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Föreningen Furuboda, Furuboda MYK
Projektnummer:
2020/00644
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2021-05-01 - 2022-01-31
Total projektbudget:
384 572
Beviljat ESF-stöd:
384 572
Kontaktperson:
Oliver Boij
E-post:
oliver.boij@furuboda.se
Specifikt mål:
1.1

Projektet Universell arbetsmarknad syftar till att göra en studie som innefattar: En genomgående analys av nuvarande och framtida behov av kompetensförsörjning på arbetsmarknaden, med speciell betoning på hur vägledning, yrkesutbildning och studier kan möte dessa behov. Att finna vägar att överskrida begränsningar och förutfattade uppfattningar om yrkesval utifrån kön, funktionsvariationer, socialt utanförskap på arbetsmarknaden. Undersöka hur konceptet "universell utformning" (universal design) kan tillämpas i arbetslivet. En praktisk studie av hur rörlighet inom städer, kommuner och region påverkar individens möjligheter på arbetsmarknaden. Formulera metoder som involverar människor i utveckling och livslångt lärande.