information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00644 - Universell arbetsmarknad

Namn:
Universell arbetsmarknad
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Föreningen Furuboda, Furuboda MYK
Projektnummer:
2020/00644
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2021-05-01 - 2022-01-31
Total projektbudget:
384 572
Beviljat ESF-stöd:
384 572
Kontaktperson:
Oliver Boij
E-post:
oliver.boij@furuboda.se
Specifikt mål:
1.1

Projektet Universell arbetsmarknad syftar till att göra en studie som innefattar: En genomgående analys av nuvarande och framtida behov av kompetensförsörjning på arbetsmarknaden, med speciell betoning på hur vägledning, yrkesutbildning och studier kan möte dessa behov. Att finna vägar att överskrida begränsningar och förutfattade uppfattningar om yrkesval utifrån kön, funktionsvariationer, socialt utanförskap på arbetsmarknaden. Undersöka hur konceptet "universell utformning" (universal design) kan tillämpas i arbetslivet. En praktisk studie av hur rörlighet inom städer, kommuner och region påverkar individens möjligheter på arbetsmarknaden. Formulera metoder som involverar människor i utveckling och livslångt lärande.