information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00623 - Civilsamhället In I Framtiden

Projektnummer:
2020/00623
Projektägare:
Malmö Ideella, Föreningscenter
Namn:
Civilsamhället In I Framtiden
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-01-01 - 2021-06-30
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Ivar Scotte
E-post:
ivar.scotte@mip.org.se
Stödmottagare postnr:
21429
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet Civilsamhället in i Framtiden genomförs av organisationen Malmö Ideella under det första halvåret 2021.

Förstudien genomförs i bred samverkan mellan civilsamhället, nationella arbetsgivareorganisationer för civilsamhället samt parter från den privata och offentliga sektorn. Syftet är att undersöka hur civilsamhället, i samverkan med andra sektorer, tillsammans kan förbereda för kommande ansökningar om medel från Socialfondens nya programperiod 2021-2027. En process som ska resultera i konkreta upplägg och förslag på projekt inför nästa programperiod.

Förstudien omfattar informationsinsamling via dokumentstudier, en enkätundersökning och fokusgrupper samt insatser för att mobilisera relevanta samverkansaktörer för att få till stånd ett strategiskt förberedelsearbete för civilsamhället som grund för kommande ansökningar.