information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00557 - Ung Kraft i Borås

Namn:
Ung Kraft i Borås
Region:
Västsverige
Projektägare:
Rädda Barnen, Rädda Barnen Region Väst
Projektnummer:
2020/00557
Planerat antal deltagare:
150
Projektperiod:
2021-01-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
3 553 869
Beviljat ESF-stöd:
1 670 382
Kontaktperson:
Johanna Mörk
E-post:
johanna.mork@rb.se
Specifikt mål:
2.1

Genom Ung Kraft i Borås vill Rädda Barnen bidra till hållbar försörjning och varaktig integration i arbetslivet för unga 18-22 år, som kom till Sverige som ensamkommande barn. De unga har behov av, och efterfrågar, stöd för att må bättre, bli en del av samhället och få ett arbete. Att redan under studietiden komma i kontakt med, och få in en fot på arbetsmarknaden ökar möjligheterna till det. Ung Kraft i Borås baseras på tre interagerande delar för att öka de ungas delaktighet på arbetsmarknaden :1) Kunskap & kompetens, 2) Nätverk & arbetsliv, samt 3) Psykosocialt stöd i vardagen. Deltagarna kommer erbjudas både grupp-och individstöd då det har visat ge störst effekt. På individnivå förväntas Ung Kraft i Borås resultera i förbättrad hälsa och självkänsla, mer kunskap om arbetsmarknaden, ökade kompetenser och större nätverk som kan leda till arbete. Långsiktigt förväntas projektet öka sysselsättningen hos unga samt minskade samhällskostnader.