2020/00557 - Ung Kraft i Borås

Diarienummer:
2020/00557
Namn:
Ung Kraft i Borås
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00557
Projektägare:
Rädda Barnen, Rädda Barnen Region Väst
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2021-01-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
3 230 800
Beviljat ESF-stöd:
1 518 476
Kontaktperson:
Johanna Mörk
E-post:
johanna.mork@rb.se
Stödmottagare postnr:
10788
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Genom Ung Kraft i Borås vill Rädda Barnen bidra till hållbar försörjning och varaktig integration i arbetslivet för unga 18-22 år, som kom till Sverige som ensamkommande barn. De unga har behov av, och efterfrågar, stöd för att må bättre, bli en del av samhället och få ett arbete. Att redan under studietiden komma i kontakt med, och få in en fot på arbetsmarknaden ökar möjligheterna till det. Ung Kraft i Borås baseras på tre interagerande delar för att öka de ungas delaktighet på arbetsmarknaden :1) Kunskap & kompetens, 2) Nätverk & arbetsliv, samt 3) Psykosocialt stöd i vardagen. Deltagarna kommer erbjudas både grupp-och individstöd då det har visat ge störst effekt. På individnivå förväntas Ung Kraft i Borås resultera i förbättrad hälsa och självkänsla, mer kunskap om arbetsmarknaden, ökade kompetenser och större nätverk som kan leda till arbete. Långsiktigt förväntas projektet öka sysselsättningen hos unga samt minskade samhällskostnader.