2020/00193 - SIKT 2.0

Diarienummer:
2020/00193
Namn:
SIKT 2.0
Projektnummer:
2020/00193
Projektägare:
Region Västerbotten, Näringsliv och Samhällsbyggnad
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
300
Projektperiod:
2020-08-31 - 2023-02-28
Total projektbudget:
34 447 613
Beviljat ESF-stöd:
16 233 383
Kontaktperson:
Annica Mäkitalo
E-post:
annica.makitalo@regionvasterbotten.se
Stödmottagare postnr:
93132
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

SIKT 2.0 är ett projekt som drivs i samverkan med Region Västerbotten, Region 10-kommunerna och Arbetsförmedlingen. Projektet har som mål att fler kvinnor och män i kategorin "utsatt ställning på arbetsmarknaden" ska nå egenförsörjning eller närma sig arbetsmarknaden. Projektet verkar genom jobbspår och en bärande del av insatserna sker genom att flera mindre kommuner arbetar tillsammans för att nå resultat.