2020/00184 - Nya eXtra stöd i Gävleborg

Projektnummer:
2020/00184
Projektägare:
Region Gävleborg, Arbetsmarknad och Kompetens
Namn:
Nya eXtra stöd i Gävleborg
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
483
Projektperiod:
2020-08-10 - 2023-01-27
Total projektbudget:
40 294 737
Beviljat ESF-stöd:
18 938 526
Kontaktperson:
Ida Thunholm
E-post:
ida.thunholm@regiongavleborg.se
Stödmottagare postnr:
80188
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projektets övergripande syfte är att utveckla nya eller förfina redan tidigare fungerande metoder/arbetssätt och samverkansformer som bidrar till att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden. Projektet riktar sig i första hand till utrikesfödda personer men också till personer med en funktionsnedsättning som medför en minskad arbetsförmåga. Målet är att nå 545 deltagare varav minst 60% ska vara kvinnor.

Projektet är ett pärlbandsprojekt och bygger sina erfarenheter från projektet eXtra stöd i Gävleborg som har pågått mellan 2018-2020.

Fokus för projektets aktiviteter kommer vara språkutveckling, horisontella principer, samhällsinformation, arbetsmarknadskunskap m.m.

Projektet planeras att bedrivas i hela länet och alla länets tio kommuner avser att bedriva ett delprojekt.