information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00184 - Nya eXtra stöd i Gävleborg

Projektnummer:
2020/00184
Projektägare:
Region Gävleborg, Arbetsmarknad och Kompetens
Namn:
Nya eXtra stöd i Gävleborg
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
483
Projektperiod:
2020-08-10 - 2023-01-27
Total projektbudget:
40 294 737
Beviljat ESF-stöd:
18 938 526
Kontaktperson:
Ida Thunholm
E-post:
ida.thunholm@regiongavleborg.se
Stödmottagare postnr:
80188
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projektets övergripande syfte är att utveckla nya eller förfina redan tidigare fungerande metoder/arbetssätt och samverkansformer som bidrar till att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden. Projektet riktar sig i första hand till utrikesfödda personer men också till personer med en funktionsnedsättning som medför en minskad arbetsförmåga. Målet är att nå 545 deltagare varav minst 60% ska vara kvinnor.

Projektet är ett pärlbandsprojekt och bygger sina erfarenheter från projektet eXtra stöd i Gävleborg som har pågått mellan 2018-2020.

Fokus för projektets aktiviteter kommer vara språkutveckling, horisontella principer, samhällsinformation, arbetsmarknadskunskap m.m.

Projektet planeras att bedrivas i hela länet och alla länets tio kommuner avser att bedriva ett delprojekt.