2020/00138 - Automation & Robotik

Diarienummer:
2020/00138
Namn:
Automation & Robotik
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00138
Projektägare:
IUC Sverige AB, Skövde
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
540
Projektperiod:
2020-04-06 - 2023-02-28
Total projektbudget:
5 999 932
Beviljat ESF-stöd:
5 999 932
Kontaktperson:
Thomas Nilsson
E-post:
thomas.nilsson@iuc.se
Stödmottagare postnr:
54123
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet handlar om att förstärka och utvidga möjligheterna för industriella tillverkande SMF inom Smart Industriprogrammet Robotlyftet att få utbildningsmöjligheter inom området automatisering, robotisering och beställarkompetens. Genom att utöka möjligheterna för fler av de deltagande företagen att delta i utbildning samt att vidareutveckla den basutbildning som finns idag både till gruppen ledare, ägare, tekniker men framförallt till målgruppen medarbetare skapa en mer solid kunskap för SMF att våga, kunna och vilja gå vidare till investeringar i automations / robotisering med mer kunskap och ökad trygghet.
Avsikten är att kunna erbjuda minst 15 utbildningar om 1-dag riktad till chefer, ledare, ägare och tekniker samt 15 utbildningar om 2 dagar riktad till medarbetare. Utbildningarna ska distribueras över hela landet och organiseras genom den grupp av regionala NODer med IUC Nätverkts regionala bolag som resurser (modellen är densamma som i Robotlyftet). Genomförandet ansvarar expertkompetens från Robotdalen/Mälardalens Högskola och Forskningsinstitutet RISE IVF för (även detta baserat på motsvarande samarbete i Robotlyftet). Totalt beräknas den utbildande insatsen omfatta drygt 500 deltagare och de beräknas komma från ca 150-180 olika industriella SMF.