information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00389 - PRIS - prao i Skåne

Namn:
PRIS - prao i Skåne
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Region Skåne, Avdelningen för regional utveckling
Projektnummer:
2019/00389
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2020-01-02 - 2022-01-31
Total projektbudget:
6 298 132
Beviljat ESF-stöd:
6 298 132
Kontaktperson:
Charlotta Levin
E-post:
charlotta.levin@skane.se
Specifikt mål:
1.2

Projektet, PRIS, mål är att implementera ett systematiskt, hållbart och kvalitativt prao-arbete som ökar likvärdigheten, valkompetensen och rörligheten över kommungränserna inom Skåne. Målgruppen är de inom skolan och kommunen som arbetar med prao och de skånska arbetsgivarna. Genom fyra typer av aktiviteter – nätverkande, framtagande av branschmodeller kommunikation och arbetsgivarstöd - ämnar projektet att nå följande delmål:
• Ökat antal registrerade arbetsgivare som erbjuder prao-plats
• Ökad spridning mellan branscher och offentlig kontra privat verksamhet som erbjuder prao-plats
• Minskat antal könsstereotypa val av praoplats.

Projektet ägs och koordineras av Region Skåne, genomförs av fyra delprojektledare och i samverkan med bland annat för projektmålen relevanta arbetsgivare, branschorganisationer och myndigheter. Projektet planeras att starta i januari 2020 och avslutas i januari 2022.