2019/00389 - PRIS - prao i Skåne

Diarienummer:
2019/00389
Namn:
PRIS - prao i Skåne
Projektnummer:
2019/00389
Projektägare:
Region Skåne, Avdelningen för regional utveckling
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2020-01-02 - 2022-01-31
Total projektbudget:
6 298 132
Beviljat ESF-stöd:
6 298 132
Kontaktperson:
Charlotta Levin
E-post:
charlotta.levin@skane.se
Stödmottagare postnr:
20525
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Projektet, PRIS, mål är att implementera ett systematiskt, hållbart och kvalitativt prao-arbete som ökar likvärdigheten, valkompetensen och rörligheten över kommungränserna inom Skåne. Målgruppen är de inom skolan och kommunen som arbetar med prao och de skånska arbetsgivarna. Genom fyra typer av aktiviteter – nätverkande, framtagande av branschmodeller kommunikation och arbetsgivarstöd - ämnar projektet att nå följande delmål:
• Ökat antal registrerade arbetsgivare som erbjuder prao-plats
• Ökad spridning mellan branscher och offentlig kontra privat verksamhet som erbjuder prao-plats
• Minskat antal könsstereotypa val av praoplats.

Projektet ägs och koordineras av Region Skåne, genomförs av fyra delprojektledare och i samverkan med bland annat för projektmålen relevanta arbetsgivare, branschorganisationer och myndigheter. Projektet planeras att starta i januari 2020 och avslutas i januari 2022.