2018/00452 - DiVOS

Name:
DiVOS
Region:
Västsverige
Projektägare:
Lidköpings kommun, Vård & Omsorg
Projektnummer:
2018/00452
Planerat antal deltagare:
3386
Projektperiod:
2019-04-01 - 2021-06-30
Total projektbudget:
10 089 257
Beviljat ESF-stöd:
6 726 598
Kontaktperson:
Åsa Törn
E-post:
asa.torn@lidkoping.se
Specifikt mål:
1

Vård- och omsorgssektorn i Skaraborg står inför stora utmaningar i framtiden. Kommunerna i Skaraborg har ett behov av att bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter inom vård och omsorg. För de personer som arbetar inom sektorn kommer kraven från arbetsgivare på digital kompetens att öka i framtiden.För att stärka individernas ställning på arbetsmarknaden vill ett antal kommuner i Skaraborg genomföra ett kompetensutvecklingsprojekt kring digitalisering riktat till anställda.

Projektet ska utbilda ett antal digitaliseringsambassadörer. Dessa ambassadörer ska med stöd av ett videobibliotek med föreläsningar leda dialogbaserade utbildningar på arbetsplatsträffar. Utbildningarna ska anpassas avseende nivå och innehåll beroende deltagarna och deras behov.