2016/00575 - BottomUp Integration

Projektnummer:
2016/00575
Projektägare:
Integration in Sweden AB, Integration in Sweden AB
Namn:
BottomUp Integration
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2017-06-01 - 2019-12-31
Total projektbudget:
3 254 321
Beviljat ESF-stöd:
3 254 321
Kontaktperson:
Gabriela Andersson
E-post:
gabriela@integrationinsweden.se
Stödmottagare postnr:
35592
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

För att hitta lösningar till invandrarintegration på arbetsmarknaden behövs en större bild ("a bigger picture") om vad invandrare själva upplever och vad påverkar deras integration. Detta projekt syftar till att identifiera bottom-up faktorer och formulering av en hållbar mentorskaps modell tillsammans med transnationella partners i Europa.

Arbetsmarknadsintegration i Europa fokuserar på migrantens formella bakgrund: intyg, validering, utbildning och arbetslivserfarenhet. Dessutom har olika idéer introducerats i media och tidigare migrations- och integrationsforskning: kostnader för migration och integration, behovet att matcha människor mot platser, fylla ut lediga platser av människor som har blivit pensionärer, speciellt inom olika område som saknar människor; åldrande Europas befolkning vilket kräver fler människor på arbetsmarknaden;
Andra studier och artiklar diskuterar kring invandrarhot (security threats), välfärdskostnader, växande befolkning behov, brist på sociala nätverk och kontakter.
En del och viktiga frågor är bortglömda: Vilka är invandrare? Vad vill de egentligen? Vad upplever dem? Vilka är de individuella roller och mål i deras egna migration och integrationsprocesser?
Detta projekt föreslår en analys av migranternas bottom-up integrations faktorer översatt till en hållbar mentorskaps modell för invandrarintegration.
Mentorskap har identifierats av olika organisationer i Sverige och utomlands som ett potentiellt verktyg för att integrera människor på arbetsmarknaden och i samhället. Mentorskaps projekt har dock inte erbjudit en förenad hållbar metod eller målgrupp.
Vår utmaning i detta projekt är att erbjuda ny kunskap kring hur vi kan bygga upp en hållbar mentorskaps metod från migranternas perspektiv med hänsyn till nuvarande utmaningar och erfarenheter från nationella och transnationella partners i Europa.