2016/00276 - RegioVux

Name:
RegioVux
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Statens Skolverk, Enheten för vuxenutbildning
Projektnummer:
2016/00276
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2016-06-01 - 2018-12-31
Total projektbudget:
5 804 336
Beviljat ESF-stöd:
5 804 336
Kontaktperson:
Eva Nordlund
E-post:
eva.nordlund@skolverket.se
Specifikt mål:
1.2

Kompletteras