2015/00523 - Kulturens kompetensförsörjning

Diarienummer:
2015/00523
Namn:
Kulturens kompetensförsörjning
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2015/00523
Projektägare:
Kollektivavtalsstiftelsen Trygghet i samverkan TRS, Kollektivavtalsstiftelsen Trygghet i samverkan TRS
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2015-10-01 - 2016-06-06
Total projektbudget:
1 539 220
Beviljat ESF-stöd:
1 146 273
Kontaktperson:
Maria Rydén
E-post:
maria.ryden@trs.se
Stödmottagare postnr:
11357
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Kulturens Kompetensförsörjning är en nationell förstudie inom temat Kompetensutveckling med särskilt fokus på omställning och rörlighet. Studiens syfte är att hitta modeller, metoder och samverkansformer som kan bidra till breddad rekrytering och ökade förutsättningar för ett livslångt lärande för yrkesverksamma inom scen, ton, film/tv.

Förstudien genomförs av Kollektivavtalsstiftelsen Trygghet i samverkan TRS på uppdrag av Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och Federationen svenska musiker. Samarbetspartners är Stockholms konstnärliga högskola, Teaterhögskolan i Malmö, Region Västerbotten, Region Östergötland, Film och TV Producenterna, Film i Skåne, Filmregion Stockholm-Mälardalen, Filmpool Nord, Svenska Filminstitutet/Kreativa Europa Desk, Wermlandsoperan, Scenkonstbolaget Västernorrland, Danscentrum, Centrum för Dramatik, Teatercentrum, Musikcentrum, Filmcentrum, Dansalliansen, Teateralliansen, Musikalliansen och Linköping Universitets forskningscentrum Helix Vinn Excellence Centre