Yrkesnämnden för Film och TV kommer igång

24 oktober 2022

Yrkesnämnden för Film och TV (YNFT) är en nybildad förening som samlar film- och tv-industrins parter och centrala aktörer i samarbete. Syftet med YNFT är att verka för branschens kompetensförsörjning genom att främja yrkesutbildning, kompetensutveckling och rekrytering inom film och tv. Verksamheten delfinansieras av projektmedel från Europeiska socialfonden.

Yrkesnämnden för Film och TV har precis kommit igång med sitt nyhetsbrev. I nyhetsbreven kan man bland annat höra mer om YNFT:s verksamhet, höra röster från branscher och bli inbjuden till dialog.

Som startskott för sin verksamhet bjuder Yrkesnämnden för Film och TV in till en konferens den 8 december för att samtala om potentialen inom näringen, jobben och vad som krävs för att öka kapaciteten och tillväxten i branschen. Inbjudan kommer inom kort.

Läs mer på YNFT.se

Vid frågor, ta kontakt med:

Charlotte Gimfalk
Verksamhetsledare
+46 708-167374
charlotte.gimfalk@ynft.se