Öka kapaciteten i Mellersta och Övre Norrland 

11 maj 2023

Insatserna för programområde D ska bidra till att stärka lokala och regionala strukturer men även till utveckling och samverkan mellan olika organisationer. Stora avstånd, låg befolkningstäthet och en åldrande befolkning är några av utmaningarna i de norra delarna av Sverige.

Tidigare i våras utlyste Svenska ESF-rådet medel för att öka kapaciteten i den glesa geografin och senare i vår kommer det fler chanser. Mats Lejon jobbar som samordnare på Svenska ESF-rådet i region Övre Norrland berättar mer:

Vad tror du programområde D kan bidra till i Övre och Mellersta Norrland? 

– Programområdet har en möjlighet att bidra till många viktiga insatser för våra två nordliga regioner. Medlen kan exempelvis användas för att visa på både utmaningar och lösningar för olika arbetsmarknadsområden i regionerna, bidra med tydliga regionala och kommunala arbetsmarknadsprognoser och ge möjligheter till fler platsoberoende arbets- och utbildningstillfällen. 

Hur ser intresset ut för dessa utlysningar i din region?

– Programområdet har blivit populärt och många aktörer har sett nyttan för både den egna organisationen och för regionen i stort. Vi ser däremot att det finns utrymme för fler aktörer, speciellt inom den idéburna- och privata sektorn. Vi ser även att förstudier är ett bra sätt att undersöka möjligheterna för genomförandeprojekt inom programområdet, men att det även kan öppna upp för ansökningar inom närliggande A1 och A2-programområden. 

Har du något tips eller önskemål från ESF:s sida för presumtiva projektsökare?

– Utifrån de två utlysningsomgångarna vi har haft öppna, ser vi gärna att ansökningarna inom Programområde D i större utsträckning beskriver den glesa geografins påverkan på arbetsmarknaden.

Utöver det vill vi även se fler projekt som tydligt visar på koppling till framtida A1 och A2-insatser samt att de organisationer som är med i ansökan också ”äger problemet” som ansökan vill lösa. Det vill säga att det är bättre att hitta lösningar för de organisationer som är med, än att hitta på lösningar som någon annan ska implementera. Samverkan mellan olika typer av offentliga, privata och idéburna aktörer ser vi även som en framgångsfaktor för att få brett förankrade projekt i regionen.

Till slut vill jag slå ett slag för att söka våra förstudier. Där kan vi vara med och finansiera projekt där resultatet kan vara att sätta ihop ett
gemomförandeprojekt.

I förstudien har man möjlighet att i upp till 9 månader arbeta med att klargöra förutsättningarna för ett kommande projekt inom kompetensförsörjning av anställda, för personer långt från arbetsmarknaden eller för att stärka kapaciteten i den glesa geografin. Alla är välkomna att höra av sig med frågor, funderingar eller embryon till projektidéer.