information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Nu startar de första projekten inom ESF+ i Mellersta Norrland

8 februari 2023

Under hösten 2022 öppnades de första utlysningarna inom ESF+ och nu startar de första projekten. Här är projekten som har beviljats medel inom Mellersta Norrland:

Programområde A1 Kompetensutveckling för sysselsatta

  • Växtkraft Krokom

Projektägare: Krokoms kommun

Projektperiod: 2023-02-01—2026-01-31

Målgrupp: Anställda med arbetsmarknadsanställning

Ansökt belopp ESF+: 5 503 028 kronor

Total budgetomslutning: 10 206 788 kronor

Programområde A2 Hållbara övergångar för unga till arbete eller studier

  • Unga till arbete

Projektägare: Strömsunds kommun

Projektperiod: 2023-03-01—2026-02-28

Målgrupp: Unga som varken arbetar eller studerar samt de ungdomar som ingår i kommunala aktivitetsansvaret

Ansökt belopp ESF+: 4 764 003 kronor

Total budgetomslutning: 8 814 003 kronor

  • Husku

Projektägare: Bergs kommun

Projektperiod: 2023-02-01—2026-01-30

Målgrupp: Ungdomar som varken arbetar eller studerar samt undersysselsatta ungdomar

Ansökt belopp ESF+: 4 189 631 kronor

Total budgetomslutning: 7 758 576 kronor

  • Ångemodellen Unga

Projektägare: Ånge kommun

Projektperiod: 2023-04-01—2025-06-30

Målgrupp: Unga kvinnor och män som varken arbetar eller studerar

Ansökt belopp ESF+: 8 017 936 kronor

Total budgetomslutning 14 848 029 kronor

Programområde D Förstudier öka kapaciteten i den glesa geografin

  • Förstudie inkluderande arbetsplatser

Projektägare: Strömsund kommun

Projektperiod: 2023-04-01—2023-12-31

Ansökt belopp ESF+: 527 088 kronor

Total budgetomslutning: 1 171 305 kronor

  • Förstudie modell för samverkan kring individer

Projektägare: Härnösands kommun

Projektperiod: 2023-02-06—2024-02-05

Ansökt belopp ESF+: 1 122 522 kronor

Total budgetomslutning: 2 470 661 kronor

  • Förstudie kapacitet vård i glesbygd

Projektägare: Kommunförbundet Västernorrland

Projektperiod: 2023-03-01—2023-11-30

Ansökt belopp ESF+: 186 621 kronor

Total budgetomslutning: 414 712 kronor

  • Advanced Trainee program

Projektägare: Mittuniversitetet

Projektperiod: 2023-02-01—2023-11-30

Ansökt belopp ESF+: 368 634 kronor

Total budgetomslutning: 819 188 kronor

Programområde D Samverkan och distansöverbryggande kapacitet för att öka tillgång till utbildning och kompetensutveckling Mellersta Norrland

  • Kompetenskompassen

Projektägare: Handelskammaren Mittsverige

Projektperiod: 2023-02-01—2025-12-31

Ansökt belopp ESF+: 12 226 756 kronor

Total budgetomslutning: 28 572 224 kronor