Nu startar de första projekten inom ESF+ i Mellersta Norrland

8 februari 2023

Under hösten 2022 öppnades de första utlysningarna inom ESF+ och nu startar de första projekten. Här är projekten som har beviljats medel inom Mellersta Norrland:

Programområde A1 Kompetensutveckling för sysselsatta

  • Växtkraft Krokom

Projektägare: Krokoms kommun

Projektperiod: 2023-02-01—2026-01-31

Målgrupp: Anställda med arbetsmarknadsanställning

Ansökt belopp ESF+: 5 503 028 kronor

Total budgetomslutning: 10 206 788 kronor

Programområde A2 Hållbara övergångar för unga till arbete eller studier

  • Unga till arbete

Projektägare: Strömsunds kommun

Projektperiod: 2023-03-01—2026-02-28

Målgrupp: Unga som varken arbetar eller studerar samt de ungdomar som ingår i kommunala aktivitetsansvaret

Ansökt belopp ESF+: 4 764 003 kronor

Total budgetomslutning: 8 814 003 kronor

  • Husku

Projektägare: Bergs kommun

Projektperiod: 2023-02-01—2026-01-30

Målgrupp: Ungdomar som varken arbetar eller studerar samt undersysselsatta ungdomar

Ansökt belopp ESF+: 4 189 631 kronor

Total budgetomslutning: 7 758 576 kronor

  • Ångemodellen Unga

Projektägare: Ånge kommun

Projektperiod: 2023-04-01—2025-06-30

Målgrupp: Unga kvinnor och män som varken arbetar eller studerar

Ansökt belopp ESF+: 8 017 936 kronor

Total budgetomslutning 14 848 029 kronor

Programområde D Förstudier öka kapaciteten i den glesa geografin

  • Förstudie inkluderande arbetsplatser

Projektägare: Strömsund kommun

Projektperiod: 2023-04-01—2023-12-31

Ansökt belopp ESF+: 527 088 kronor

Total budgetomslutning: 1 171 305 kronor

  • Förstudie modell för samverkan kring individer

Projektägare: Härnösands kommun

Projektperiod: 2023-02-06—2024-02-05

Ansökt belopp ESF+: 1 122 522 kronor

Total budgetomslutning: 2 470 661 kronor

  • Förstudie kapacitet vård i glesbygd

Projektägare: Kommunförbundet Västernorrland

Projektperiod: 2023-03-01—2023-11-30

Ansökt belopp ESF+: 186 621 kronor

Total budgetomslutning: 414 712 kronor

  • Advanced Trainee program

Projektägare: Mittuniversitetet

Projektperiod: 2023-02-01—2023-11-30

Ansökt belopp ESF+: 368 634 kronor

Total budgetomslutning: 819 188 kronor

Programområde D Samverkan och distansöverbryggande kapacitet för att öka tillgång till utbildning och kompetensutveckling Mellersta Norrland

  • Kompetenskompassen

Projektägare: Handelskammaren Mittsverige

Projektperiod: 2023-02-01—2025-12-31

Ansökt belopp ESF+: 12 226 756 kronor

Total budgetomslutning: 28 572 224 kronor