Svenska ESF-rådet i Småland och Öarna har öppnat en utlysning inom programområde 1 - Kompetensutveckling av anställda i Småland och Öarna dnr. 2021/00199

21 maj 2021

Projektsökanden uppmanas att boka en projektidéträff med Dina eller Holger på kontoret i Jönköping. Vi diskuterar gärna projektidéer och andra frågor kopplat till utlysningen. Kontaktuppgifter till Dina, dina.friis@esf.se, tfn. 036-34 57 41 och Holger, holger.brugel@esf.se, tfn. 036-34 57 38

-Utlysningens budget är 19 000 000 kr

-Projektstart för de beviljade projekten är den 3 januari 2022.

-Utlysningen stänger den 7 september 2021, kl. 16.00