Information om kommande utlysningar – ESF+ Stockholmsregionen

24 oktober 2022

ESF-rådet planerar att öppna fyra utlysningar inom Programområde A inom ESF+ i Stockholmsregionen.

Övergripande inriktning för utlysningar inom programområde A.1, Främja livslångt lärande:

• Kompetensutveckling inom Stockholmsregionen. Bred utlysning. Tematiska målområden instabil ställning/stabil ställning på arbetsmarknaden.
• Förstudier: kompetensanalys och kompetenskartläggning för grön omställning.


Övergripande inriktning för utlysningar inom programområde A.2, Uppmuntra till aktiv inkludering:

• Underlätta inträde till arbetsmarknaden i Stockholmsregionen för individer som är arbetslösa eller ännu ej har etablerat sig på arbetsmarknaden (13-64 år). Bred utlysning.
• Förstudier: förebyggande insatser, unga.

Ansökningsomgången beräknas öppna i december 2022/januari 2023 och stänga i mars 2023. Strukturfondspartnerskapet beräknas kunna prioritera ansökningarna i juni 2023. Beräknad projektstart är i juli-september 2023.

Informationstillfällen planeras i samband med att utlysningarna öppnar. Information om tid och datum publiceras i god tid.

Kontakta ESF-rådets regionkontor i Stockholm för mer information. Vi diskuterar gärna din projektidé och ger rådgivning till dig som ska söka stöd.