Informationsträffar om de öppna utlysningarna

19 januari 2023

Den första februari bjuder vi in till en informationsträff i våra lokaler i Göteborg och den nionde februari håller vi ett digitalt informationsmöte. För mer information och anmälan, se kalendern!