Arbetet med Sysselsättning och social innovation drar igång med en digital uppstartskonferens

3 april 2023

Den 14 april bjuder ESF-rådet in till en uppstartskonferens om programdelen Sysselsättning och social innovation, där ESF-rådet är kontaktpunkt. Under konferensen kommer deltagarna bland annat få en introduktion till programmet och vilka möjligheter som finns framöver.

På konferensen deltar bland annat representanter från EU-kommissionen för att berätta mer om programdelen. De som medverkar på konferensen kommer också få ta del av resultat från projekt som behandlat sociala innovationer under programperioden 2014-2020.

Anmälan och mer information om eventet.

Läs mer om EaSI.

Sysselsättning och social innovation (EaSI)

EaSI är en del av ESF+ där intresserade aktörer söker stöd från direkt hos EU-kommissionen och Svenska ESF-rådet är nationell kontaktpunkt för programmet i Sverige. Det innebär att vi på ESF-rådet ska informera om Kommissionens utlysningar, stödja ansökare och andra intressenter samt publicera och sprida resultat från projekten.

Nationell kontaktpunkt för programdelen för Sysselsättning och social innovation (EaSI)