Arbete istället för utanförskap

7 november 2023

Nationella enheten genomförde den 27 september spridningskonferensen ”Arbete istället för utanförskap”, en spridningskonferens om utsatta ungdomars etablering på arbetsmarknaden.

Onsdag den 27 september genomfördes konferensen ”Arbete istället för utanförskap”, vilken modererades av Johan Nordqvist från Nationella enheten. Inledande akt var EU-kommissionens representation i Sverige representerat av Biträdande chef Erik von Pistohlkors. Därefter presenterade Svenska ESF-rådets generaldirektör Håkan Forsberg det nya programmet ESF+. SKR, Fryshuset och Svenska Fotbollförbundet presenterade sina erfarenheter av att arbeta med målgrupper i utanförskap. En kunskapsbaserad problemorientering genomfördes av MUCF där vi fick en inblick i att flertalet unga har goda levnadsvillkor men där vi blev varse om utmaningarna inom gruppen. Målet är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och på så sätt kunna skaffa sig ett inflytande över samhällsutvecklingen.

SKR har genom åren drivit sex stora utvecklingsprojekt med inriktning ungdomar och skola, vi fick också se film från projektet Moves där ungdomar berättade om sin tidigare tillvaro och hur projektet hade inspirerat dem till att ta steg i riktning mot studier och arbete.

Fryshuset som har bedrivit projektet 4UVAS utgick från sina erfarenheter med ungdomar som grundlades i dess utmaningar, ett främjande arbete och som avslut några goda råd, tips till publiken. Att involvera ungdomar i deras utveckling var en och att prata med dem, inte om dem, en annan.

Svenska Fotbollförbundet var projektägare för projektet Reboot, vars syfte var att stärka unga mellan 15 – 24 år genom att skapa broar till sysselsättning med fotbollsverksamhet öka anställningsbarheten där de tillförde resurser och fotbollsaktiviteter i utsatta och idrottssvaga områden. I projektet gick 53 av 112  ungdomar vidare till arbete eller studier.

Därefter följde en paneldiskussion med Katarina Nilsson Fryshuset, Mats Andersson SvFF, Sofie Zere från MUCF och Anna Liljeström, forskare från SKR. Diskussionen inleddes med frågeställningen: “Hur framtida projekt kan arbeta framgångsrikt och förebyggande för att motverka att ungdomar hamnar i utanförskap”?

Konferensen avslutades med att Nationella enheten presenterade sin tilltänkta utlysningsplan för 2024, där det kommer att vara möjligt att söka medel för att arbeta med ungdomars etablering på arbetsmarknaden.

Konferensen går att se i efterhand och finns på Svenska ESF-rådets Youtube-sida.

Arbete istället för utanförskap- En konferens om utsatta ungdomars etablering på arbetsmarknaden – YouTube