ABF Malmö har tagit fram en handbok för idéburna organisationer – Må bra på jobbet!

14 april 2022

En del i ABF Malmös kompetensutvecklingsprojekt med fokus på hälsa var att ta fram en handbok för hur man kan arbeta med organisering och utveckling av det hälsorelaterade arbetsmiljöarbetet.

Under drygt ett år testade ABF Malmö olika sätt att jobba med kompetensutveckling, hälsa och organisatoriska utmaningar. En del av resultatet sammanfattades i materialet “Må bra på jobbet – handbok för dig i en idéburen organisation”.

Du hittar materialet och videofilm här på ABF Malmös hemsida. Det är en guide till hur man kan arbeta med kompetenshöjande insatser, hälsoaktiviteter och gemensam organisationsutveckling.