information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Vi-projektet – Äg din framtid!

Vi projektet handlar om att unga kvinnor och män i utanförskap ska äga sin framtid. Utanförskapet benämns UVAS, unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Där finns ofta psykisk ohälsa, i högre grad hos kvinnor än män. Vägen till UVAS är kantad av misslyckanden i skolan med tappad självkänsla, liten tro på framtiden och bristande tillit till samhället. Vi-projektet ska röja undan dessa hinder för att öppna vägen mot fullföljda studier eller ett riktigt jobb på arbetsmarknaden.

Styrkan i Vi-projektet är samverkan mellan huvudaktörer som har ansvar för målgruppen UVAS, det är handläggarna av kommunernas aktivitets- och uppföljningsansvar för avhoppare 16-19 år, det är arbetsmarknadsenheter och andra delar av kommunerna med relevanta insatser, det är de stora kommunala vuxenutbildningsaktörerna i de två kommunalförbunden Fyrbodal och Sjuhärad, det är organisationer i civilsamhället som Rädda Barnen, det är delar av Västra Götalandsregionen som ger stöd till bättre psykisk hälsa och som har ett uppdrag att kraftsamla för fullföljda studier, dit hör Folkhögskoleförvaltningen som går in som projektägare och med en rad insatser genom regionens folkhögskolor och gör det i samverkan med Regionservice som kan erbjuda ett praktiskt lärande genom att prova på riktiga jobb.

Tillsammans kan vi arbeta med hela målgruppen från förebyggande i grundskolan med 15-åringar i årskurs 8 till att erbjuda fullföljda gymnasiestudier och Jobbspår med yrkesutbildning som ger rejäla chanser till riktiga jobb för unga vuxna upp till 24 år.

Forskningen menar, vår erfarenhet visar och en rad rapporter pekar på att bemötande och att bli sedd av någon man kan få en relation till är hörnstenar för att stärka människor och erbjuda dem förutsättningar för att ta tag i sin egen utveckling på väg mot att äga sin framtid. Vi-projektets metod är samverkan utifrån individen med ett gemensamt förhållningssätt och en samsyn om möten i ögonhöjd, tilltro till individens egna förmågor och en främjande närvarokultur. Vi ser vikten av ett ledarskap som bygger en kultur inom organisationen som gör medarbetare hållbara med ett engagemang för att möta UVAS på ett sätt som ser styrkor och uppmuntrar de små framstegen. En kultur blir stabil med en utveckling av ett värdegrundsbaserat ledarskap. Vi-projektet använder modeller från näringsliv och civilsamhällesorganisationer som ligger i framkant för dessa arbetssätt.

Vi-projektet får möjlighet att testa ett verktyg för effektmätning som utvecklats av forskare för att kunna mäta långsiktiga effekter av partnerskap och partnerskaps aktiviteter i syfte att kunna bedöma nyttan av exempelvis sociala investeringar. Denna möjlighet innebär att Vi-projektet inte bara är ett unikt brett partnerskap utan kan med innovativa mätmetoder bidra med en berättelse om vad som fungerar bra eller bättre som är baserad på forskningsmetoder.

Läs mera här om projktet VI i projektbanken