information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00188 - React-EU Industriell kompetens

Namn:
React-EU Industriell kompetens
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Trä och teknikcollege i Skellefteå AB, T2 college
Projektnummer:
2022/00188
Planerat antal deltagare:
140
Projektperiod:
2022-05-02 - 2023-04-30
Total projektbudget:
2 511 687
Beviljat ESF-stöd:
2 511 687
Kontaktperson:
Maria Marklund
E-post:
Maria@t2college.se
Specifikt mål:

Projektet ska syfta till att kompetenshöja individer som under coronapandemin påverkades i sitt arbetsliv. De anställda i företagen skall kunna stärka och förbättra sina industriella
kunskaper så att de får förbättrade möjligheter att kunna klara mer kvalificerade arbetsuppgifter i de företag de är anställda i. Även kunna utöka individernas möjligheter att kunna söka andra intressanta arbeten vid andra företag. Allt enligt de s k
"Livslånga lärandet". Vi vill öka individens trygghet inom företag och den generella arbetsmarknaden genom att synliggöra befintlig kompetens samt kompetenshöja där behov finns. Att synliggöra och dokumentera kompetens är ett steg mot att individen blir bedömd på faktisk kompetens och därmed minskar risken för bedömning på diskriminerande grunder. Vi vill också erbjuda möjligheten för individen att vidare höja sin kompetens genom utbildning inom teknik, innovation, medarbetarskap.