information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00188 - React-EU Industriell kompetens

Projektnummer:
2022/00188
Projektägare:
Trä och teknikcollege i Skellefteå AB, T2 college
Namn:
React-EU Industriell kompetens
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
44
Projektperiod:
2022-05-02 - 2023-04-30
Total projektbudget:
2 248 564
Beviljat ESF-stöd:
2 248 564
Kontaktperson:
Maria Marklund
E-post:
Maria@t2college.se
Stödmottagare postnr:
93155
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.1
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Projektet ska syfta till att kompetenshöja individer som under coronapandemin påverkades i sitt arbetsliv. De anställda i företagen skall kunna stärka och förbättra sina industriella
kunskaper så att de får förbättrade möjligheter att kunna klara mer kvalificerade arbetsuppgifter i de företag de är anställda i. Även kunna utöka individernas möjligheter att kunna söka andra intressanta arbeten vid andra företag. Allt enligt de s k
"Livslånga lärandet". Vi vill öka individens trygghet inom företag och den generella arbetsmarknaden genom att synliggöra befintlig kompetens samt kompetenshöja där behov finns. Att synliggöra och dokumentera kompetens är ett steg mot att individen blir bedömd på faktisk kompetens och därmed minskar risken för bedömning på diskriminerande grunder. Vi vill också erbjuda möjligheten för individen att vidare höja sin kompetens genom utbildning inom teknik, innovation, medarbetarskap.