information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00099 - Arbetslöshetshälsovård

Projektnummer:
2022/00099
Projektägare:
Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby (Finsam MittSkåne), Samordningsförbundet Finsam MittSkåne
Namn:
Arbetslöshetshälsovård
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2022-05-01 - 2022-12-01
Total projektbudget:
393 650
Beviljat ESF-stöd:
393 650
Kontaktperson:
Jonny Wedin
E-post:
jonny.wedin@finsammittskane.se
Stödmottagare postnr:
24130
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Finsam MittSkåne genomförde hösten 2020 en kartläggning av gruppen försörjningsstödstagare med ohälsa för att få en tydligare bild av gruppen. Resultatet visar på att ohälsotalet är stort, att psykiatriska diagnoser är vanligast och att samverkan kring ärendena brister. Under våren?2021 följdes kartläggningen upp av en handläggarenkät med fritextsvar om arbetet?med?försörjningsstödstagare med ohälsa. Huvudinsikterna av svaren är att det saknas formaliserad samverkan och regelbundna möten önskas, konkreta metoder och arbetssätt saknas och det råder oklarheter kring regelverk och sekretess.

Ur detta föddes idén om en Arbetslöshetshälsovård, med syfte att ta ett helhetsgrepp för individen utifrån multidisciplinära bedömningar, huruvida en återgång i arbete är möjlig samt utredning av vilka behovsanpassade åtgärder som är nödvändiga samt erbjuda dessa.

Detta innefattar bred samverkan mellan instanserna kommun, privat och offentlig vård, näringslivet, utbildningsinstanser (regionala och offentliga aktörer), Arbetsförmedling, och Försäkringskassa (nationella aktörer).

Projektet syftar till att, genom en förstudie i form av kartläggning och mer omfattande analys;

- utveckla idén om en Arbetslöshetshäslovård

- mobilisera samverkansaktörer i MittSkåne

- resultera i framtagning av väl underbyggda underlag till projektansökningar av socialfondsprogrammet ESF+

Förstudien utgår från problemformuleringen: Hur kan vi, genom en arbetslöshetshälsovård underlätta för individer som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete, utbildning eller närma sig arbetsmarknaden?

Bedömningsnivåerna kommer att ligga på: Samhällsnivå, organisationsnivå, verksamhetsnivå och individnivå samt inkludera de horisontella principerna så dessa perspektiv finns med i alla lager. Stor vikt kommer att läggas vid att stärka samverkan mellan olika aktörer under förstudiens gång.

Detta skall i sin tur återknytas till utlysningens fokus på "Ökade övergångar till arbete, och det särskilda målet2.1; Kvinnor och mäns som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.