2020/00681 - Framtidslabbet

Projektnummer:
2020/00681
Projektägare:
Järfälla kommun, Ung vägledning/Kompetensförvaltningen
Namn:
Framtidslabbet
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2021-01-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
14 847 638
Beviljat ESF-stöd:
6 978 420
Kontaktperson:
Madeleine Mjöberg
E-post:
madeleine.mjoberg@jarfalla.se
Stödmottagare postnr:
17781
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

Framtidslabbet är ett projekt för ungdomar och unga vuxna i åldern 15-24 år. Det innefattar deltagare från det kommunala aktivitetsansvaret, från Arbetsförmedlingen, från Försäkringskassan, från kommunernas socialförvaltningar samt deltagare som inte finns registrerade någonstans. Projektet kommer att kartlägga alla ungdomar i målgruppen som vi får kontakt med. De deltagare som tillhör kategorin "psykisk ohälsa" kommer att erbjudas att under 20 veckor delta i aktiviteter så som vägledande och coachande samtal, hälsofrämjande insatser, prova-på-verkstad och workshops. Aktiviteterna genomförs individuellt eller i grupp. Syftet med projektet är att stärka individens självkännedom och kompetenser för att nå studier eller arbete samt öka kapaciteten till egenförsörjning. På samhällsnivå kommer detta att öka skatteintäkterna samt minska behovet av ekonomiskt bistånd.