2020/00681 - Framtidslabbet

Namn:
Framtidslabbet
Region:
Stockholm
Projektägare:
Järfälla kommun, Ung vägledning/Kompetensförvaltningen
Projektnummer:
2020/00681
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2021-01-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
16 169 151
Beviljat ESF-stöd:
7 599 501
Kontaktperson:
Johan Andér
E-post:
johan.ander@jarfalla.se
Specifikt mål:
2.2

Framtidslabbet är ett projekt för ungdomar och unga vuxna i åldern 15-24 år. Det innefattar deltagare från det kommunala aktivitetsansvaret, från Arbetsförmedlingen, från Försäkringskassan, från kommunernas socialförvaltningar samt deltagare som inte finns registrerade någonstans. Projektet kommer att kartlägga alla ungdomar i målgruppen som vi får kontakt med. De deltagare som tillhör kategorin "psykisk ohälsa" kommer att erbjudas att under 20 veckor delta i aktiviteter så som vägledande och coachande samtal, hälsofrämjande insatser, prova-på-verkstad och workshops. Aktiviteterna genomförs individuellt eller i grupp. Syftet med projektet är att stärka individens självkännedom och kompetenser för att nå studier eller arbete samt öka kapaciteten till egenförsörjning. På samhällsnivå kommer detta att öka skatteintäkterna samt minska behovet av ekonomiskt bistånd.