information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00428 - eXtra stöd i Gävlborg

Projektnummer:
2017/00428
Projektägare:
Region Gävleborg, Arbetsmarknad och Kompetens
Namn:
eXtra stöd i Gävlborg
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
930
Projektperiod:
2018-02-01 - 2020-06-30
Total projektbudget:
52 004 617
Beviljat ESF-stöd:
39 001 123
Kontaktperson:
Johannes Sjögren
E-post:
johannes.sjogren@regiongavleborg.se
Stödmottagare postnr:
80188
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

En av de största utmaningarna i Gävleborgs län nu och framöver är länets stora andel av arbetslösa som är födda utanför Europa. Arbetslösheten drabbar främst kvinnor och män med kort utbildningsbakgrund. Målgruppen i de lokala projekten kommer främst att utgöras av utrikesfödda kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden och målet är att öka deras inkluderande på arbetsmarknaden. Det kommer också att finnas insatser som riktar sig till personer med en funktionsnedsättning som påverkar deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, dessa kommer dock utgöra en mindre grupp av det totala antalet deltagare i projektet. Insatserna kommer främst utgöras av olika typer av språkinsatser ibland kopplat till praktik, kortare utbildningsinslag om t.ex. arbetsmarknadskunskap, jämställdhet, hälsa och vardagsekonomi. Det kan också finnas social färdighetsträning eller språkpraktik. I vissa kommuner kan subventionerade anställningar med språkträning utgöra den individanpassad aktiviteten.