2017/00428 - eXtra stöd i Gävlborg

Name:
eXtra stöd i Gävlborg
Region:
Norra Mellansverige
Projektägare:
Region Gävleborg, Arbetsmarknad och Kompetens
Projektnummer:
2017/00428
Planerat antal deltagare:
930
Projektperiod:
2018-02-01 - 2020-06-30
Total projektbudget:
52 004 617
Beviljat ESF-stöd:
39 001 123
Kontaktperson:
Johannes Sjögren
E-post:
johannes.sjogren@regiongavleborg.se
Specifikt mål:
2.3

En av de största utmaningarna i Gävleborgs län nu och framöver är länets stora andel av arbetslösa som är födda utanför Europa. Arbetslösheten drabbar främst kvinnor och män med kort utbildningsbakgrund. Målgruppen i de lokala projekten kommer främst att utgöras av utrikesfödda kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden och målet är att öka deras inkluderande på arbetsmarknaden. Det kommer också att finnas insatser som riktar sig till personer med en funktionsnedsättning som påverkar deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, dessa kommer dock utgöra en mindre grupp av det totala antalet deltagare i projektet. Insatserna kommer främst utgöras av olika typer av språkinsatser ibland kopplat till praktik, kortare utbildningsinslag om t.ex. arbetsmarknadskunskap, jämställdhet, hälsa och vardagsekonomi. Det kan också finnas social färdighetsträning eller språkpraktik. I vissa kommuner kan subventionerade anställningar med språkträning utgöra den individanpassad aktiviteten.