information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00764 - Within Kompetens

Projektnummer:
2015/00764
Projektägare:
Kristianstads kommun, Arbete- och välfärdsförvaltningen
Namn:
Within Kompetens
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
440
Projektperiod:
2016-02-02 - 2019-01-31
Total projektbudget:
9 997 836
Beviljat ESF-stöd:
7 380 388
Kontaktperson:
Marie Strandberg
E-post:
marie.strandberg@kristianstad.se
Stödmottagare postnr:
29180
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projekt Within po 1 grundar sig i ett väl förankrat förarbete, framförallt via en förstudie genomförd under 2014 kring gruppen inaktiva/unga i utanförskap. Målgruppen utgör ett prioriterat arbetsområde för samtliga berörda kommunala verksamheter inom ex utbildning, socialtjänst och arbetsmarknad. Arbetet har en stark politisk förankring i Skåne Nordost, bl.a via Målbild 2020. Kommunerna i Nordöstra Skåne har en förhållandevis låg andel högskoleutbildade, en lägre sysselsättningstillväxt än sydvästra Skåne och hög andel som hoppar av gymnasiestudierna.
Förstudien pekade på ett antal avgörande brister i arbetet med inaktiva/ unga i utanförskap:
- Kortsiktighet gällande insatser och kostnader.
- Brist på helhetsperspektiv och samsyn.
- Stuprörsorganisering.
- Exkludering utifrån normaliseringsstandarder.

Projekt Within po1 tar sikte på dessa brister och har som övergripande mål att minska antalet unga i utanförskap. Insatserna kommer att handla om;
- Konkret och organisatorisk samverkan mellan partners.
- Förstärkt kompetens kring psykisk hälsa/ohälsa hos medarbetare och förtroendevalda, i syfte att utveckla en mer jämställd hälsa.
- Utveckling av nya metoder och kunskapshöjning för medarbetare och förtroendevalda, med mål om långsiktig implementering.
- Avgränsad aktivitet gentemot ungdomar i syfte att utveckla nya mötesplatser, konkret och virtuellt.
- Utökat arbetslivs/näringslivssamarbete via bl a arbetsplatsambassadörer.

Projekt Within po1 leds under ett "Projektparaply", bestående av projektledning,administration och fyra Nordostskånska kommuner med Kristianstads kommun som ägare.

Projekt Within po1:s långsiktiga effekter handlar om att medarbetare inom berörda verksamheter ska kunna utveckla sitt arbete gentemot målgruppen inaktiva/unga i utanförskap i samarbete med andra kollegor - utan att möta organisatoriska hinder. En mer holistisk samsyn förväntas. Projektet bidrar på så vis till visionen i "Det öppna Skåne" om människors lika värde, likvärdiga möjligheter och social hållbarhet.

Under 2015 har samverkande kommuner sökt och beviljats Esf-stöd för insatser gentemot målgruppen inaktiva/unga i utanförskap - Within po 2. Detta utvecklingsarbete genomförs parallellt med Within po1 och är inriktat mot att hitta nya metoder i arbetet gentemot målgruppen i syfte att få fler i direkt arbete och utbildning. Båda projekten förväntas hitta synergier sinsemellan och på så vis optimera sina projektresultat. Utvärderingsarbetet kommer att bli ett viktigt gemensamt arbetsinstrument för alla berörda - vad gäller metod, organisation och hållbart arbetssätt.