information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00375 - KRAFT

Namn:
KRAFT
Region:
Övre Norrland
Projektägare:
Västerbottens läns landsting, Arbets- och Beteendemedicinskt Centrum
Projektnummer:
2015/00375
Planerat antal deltagare:
150
Projektperiod:
2015-09-01 - 2018-02-28
Total projektbudget:
3 776 088
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
2 827 224
Kontaktperson:
Jonas Johansson
E-post:
jonas.johansson@umu.se
Specifikt mål:
1.1

En god folkhälsa är en nödvändig - men underskattad - förutsättning för social och ekonomisk utveckling. Hälsobranschen har potential att kunna utvecklas och möta upp det förväntade behovet av förebyggande och rehabiliterande friskvårdsaktiviteter som krävs för att avlasta den överbelastade vård och omsorgssektorn på sikt. Genom kompetensutveckling av vård och omsorgssektorn samt hälsobranschen inom fysisk aktivitet och hälsa möjliggörs sysselsättning och tillväxt inom hälsobranschen samt förbättrar möjligheterna för ett hållbart arbetsliv för vård och omsorgssektorn där ökade vårdbehov och begränsade resurser leder till förslitning av personal och ökad sjukfrånvaro.
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Västerbottens läns landsting, Umeå Universitet, Umeå kommun, Region Västerbotten och Företagarna Umeå som syftar till att bygga upp en utbildning för vård och omsorg samt aktörer inom den växande hälsosektorn för att främja kunskap kring fysisk aktivitet och hälsa genom arbetsmetodiken Fysisk aktivitet på recept, FaR. Utbildningen är i form av e-lärande, nätbaserad utbildning, som möjliggör kunskapsinhämtande i egen studietakt. Vidare kommer en certifiering att grundläggas för att synliggöra de kompetenskrav som krävs för specifika uppdrag, arbetsmoment och befattningar inom det tvärsektoriella arbetsområdet. Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets aktörer kan samverka och agera, kommer lärandet att vara drivkraften för utveckling och konkurrenskraft i den framtida Norra regionen. Målet är att utveckla en flexibel form av livslångt lärande som svarar mot vård och omsorgssektorns och hälsobranschens behov samt stimulera reell samverkan mellan utbildningssystem och samhälle/näringsliv. Projektet förväntas öka mångfalden på arbetsplatser, stärka hälsobranschens kompetensförsörjning, synliggöra kompetens hos individer samt stimulera dialog och samverkan mellan berörda aktörer inom offentlig förvaltning, utbildningsväsende och näringsliv samt på sikt förbättra folkhälsan.