Seminarium om utlysning för kompetensförsörjning i Västsverige

Har du idéer om hur vi kan stärka vår regionala kompetensförsörjning? Letar ni projektfinansiering i Västsverige?

Då är ni välkomna till oss på Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket på ett digitalt inspirations- och informationsseminarium.

I Västsverige behöver vi möta bristen på arbetskraft och förbättra matchningen mellan arbetskraftens kompetens och den rådande efterfrågan. Kompetensfrågan är central för ett konkurrenskraftigt näringsliv och för att stärka individers ställning på arbetsmarknaden. Insatserna inom Socialfonden+ ska bidra till en inkluderande arbetsmarknad. Regionalfonden lyfter särskilt behoven inom de områden regionerna är starka. Hur kan smart specialisering skapa ett mer hållbart Västsverige?

Syftet är att inspirera och visa på goda exempel från Socialfonden+ och Regionalfonden. Vi hoppas tillfället kan vara ett steg på vägen för er inför ansökan och kommande projekt.

Agenda

Under seminariet kommer Susanne Hammarström från Västra Götalandsregionen och Pernilla Isaksson från Region Halland berätta om deras syn på de regionala behoven inom kompetensförsörjning.

Efter det kommer vi på Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket berätta om kommande möjligheter till projektfinansiering inom kompetensförsörjning.

Avslutningsvis kommer två projekt presentera sin verksamhet och hur de bidragit till att lösa regionala utmaningar.

Välkomna!

Anmäl dig

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Nyhetsbrev
GDPR
Dina personuppgifter kommer endast att användas för kommunikation om evenemanget och raderas när evenemanget är över. Mer information om hur Svenska ESF-rådet behandlar personuppgifter, vilka rättigheter registrerad har, kontaktuppgifter till dataskyddsombudet samt möjlighet att klaga till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) hittar du på vår GDPR-sida.

Tid: torsdag 30 maj kl. 10:00–11:30

Region: Västsverige

Plats: Digitalt

Sista anmälningsdatum: 2024-05-29

Antal anmälda: 8