Öppet hus med strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge

Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge tillsammans med Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket bjuder in till öppet hus.

Varmt välkommen till ett mobiliseringsevent som ger dig ny kunskap, inspiration och inblick i de möjligheter till stöd för kompetensförsörjning, kompetensutveckling och omställning som Europeiska socialfonden+ Sydsverige, Regionalfonden Skåne-Blekinge och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak tillhandahåller.

Du bjuds på information om våra EU-program, ges en fördjupad bild av behov och förutsättningar samt konkreta exempel på projektarbete från inspirerande utvecklingsaktörer.

Eventet äger rum den 14 maj kl. 13:00–16:00, mer information och program kommer inom kort.

Eventet arrangeras av Strukturfondspartnerskapet, Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket.

Anmäl dig till mobiliseringseventet här 

Programpunkter:

Välkomna!
Per Einarsson, Ordförande SFP Skåne-Blekinge inleder dagen.

Kompetensförsörjning i Skåne:

Hur ser det ut i Skåne? Christian Lindell, Samhällsanalys Region Skåne
Region Skånes arbete med kompetensförsörjning, Tobias Hedkvist, Näringsliv och kompetensförsörjning Region Skåne

Möjligheter i våra EU-program:

Socialfonden+ Sydsverige (ESF+), Andreas Larsson, Liselott Kindborg och Karin Dahl, Svenska ESF-rådet
Regionalfonden Skåne-Blekinge, Johanna Wahn och Sally Grahn, Tillväxtverket
Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, Sofie Håkansson, Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Projektsatsningar som gör skillnad:

SPIK (Strategiskt Partnerskap för Industrins Kompetens), Marie Nilsson, LO/IF Metall, Joakim Enquist VD/CEO, IUC SYD AB och Ingela Håkansson, VD & Klusterledare, TECHTANK
Kompetensutveckling genom uppdragsutbildning (KUPP), Maria Ansgariusson, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Fikamingel:

Ta chansen att mingla vidare med dagens deltagare. Det kommer också finnas möjlighet att pitcha projektidéer med våra deltagande förvaltande myndigheter och programkontor.
Eventet arrangeras av Strukturfondspartnerskapet, Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket.

Tid: tisdag 14 maj kl. 13:00–16:00

Region: Sydsverige

Plats: Region Skåne, Dockplatsen 26 , 211 74 Malmö