Konferens: Unga – skola och arbetsliv

Europeiska socialfonden+ stödjer projekt som ska leda till att fler individer slutför reguljära utbildningar på grundskole-, gymnasial och eftergymnasial nivå. Det kan handla om att motverka problematisk skolfrånvaro, förebyggande arbete för att minska studieavbrott samt att stärka övergångar mellan skola, vidare studier och etablering i arbetslivet. Insatser för unga som varken arbetar eller studerar med uppsökande och motiverande inslag är också en del i arbetet. Detta är ämnen som vi kommer prata om, inhämta kunskap och byta erfarenheter om under konferensen.

Anmäl dig längre ner 👇🏽

Program
09.30 Registrering och förmiddagskaffe
10.00 Välkommen – Svenska ESF-rådets generaldirektör Håkan
Forsberg och regionchef Andreas Larsson hälsar välkomna och
inleder konferensen.
10.15 Problematisk skolfrånvaro hos unga – hur kan vi
förebygga och hantera? – Malin Gren Landell, Gren
Landell i skolan.
11.30 Så här gör vi – tre ESF-projekt samtalar på scen. – Invest in the
future – Martin Olsson, Level up – Joline Lovén, Hållbara
övergångar för unga i riskzon – Nina Lanje.
12.00 Att förebygga, motverka eller hantera studieavbrott – hur
bidrar olika insatser till arbetet kring unga som varken arbetar
eller studerar? Joakim Tranquist,Tranquist utvärdering.
12.45 Lunch
13.30 Så här gör vi – två ESF-projekt samtalar på scen. Uppsök Ung
Malmö – Anisa Nur, Hållbara övergångar – Nina Lanje, samt
Joakim Tranquist.
14.30 Gunnar Anderzon, Sveriges kommuner och regioner, SKR –
resultat av projekt, implementering och utveckling.
15.00 Avslutande reflektioner och aktuellt från Svenska ESF-rådet –
Håkan Forsberg och Andreas Larsson.
15.15 Avslutskaffe

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Meddela oss om du har allergier eller andra önskemål/särskilda behov gällande maten.
GDPR
Dina personuppgifter kommer endast att användas för kommunikation om evenemanget och raderas när evenemanget är över. Mer information om hur Svenska ESF-rådet behandlar personuppgifter, vilka rättigheter registrerad har, kontaktuppgifter till dataskyddsombudet samt möjlighet att klaga till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) hittar du på vår GDPR-sida.
Nyhetsbrev

Tid: tisdag 28 maj kl. 09:30–15:30

Region: Sydsverige

Plats: S:t Gertrud konferens, Östergatan 7B, 211 25 Malmö Malmö

Sista anmälningsdatum: 2024-05-24

Antal anmälda: 116