Kvinnor och män från några av Svenska ESF-rådets projekt

Programperioden 2014-2020

Bild på del av EU-flaggan

Regeringen har beslutat att ge Svenska ESF-rådet fortsatt förtroende att förvalta Europeiska socialfonden nästa programperiod 2014-2020.

Socialfonden 2007-2013

Socialfondens slogan

Socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

Länk-ikon Publikationer från temagrupperna

Integrationsfonden

Europeiska Integrationsfonden stöder projekt som syftar till att förbättra systemen för mottagning och integration för nyanlända tredjelands- medborgare i Sverige. 

Gender-CoP

Logga Gender-CoP

Gender-CoP är EU-kommissionens lärande nätverk för jämställdhetsintegrering inom Europeiska Socialfonden (ESF) och leds av Svenska ESF-rådet.

Välkommen till Svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige. Genom fonderna finansierar vi projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

Seminarium om faktorer bakom ungas utanförskap och politiken som ska vända trenden.

Kartbilden kring unga som varken arbetar eller studerar klarnar. Temagruppen Unga i arbetslivet har låtit Lena Schröder och Susan Niknami, forskare vid Stockholms Universitet, studera de bakgrundsfaktorer som ökar riskerna för långvarigt utanförskap. Ta del av resultaten i den nya rapporten Bakom siffrorna från Temagruppen Unga i arbetslivet. Svenska ESF-rådets ställföreträdande generaldirektör Håkan Forsberg presenterar det nya socialfondsprogrammet och Alice Bah Kuhnke, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) berättar om den nya ungdomspolitiken.

Här kan du se seminariet från den 11 april streamat.

Pressmedddelande: Regeringen har nu beslutat om det nya Socialfondsprogrammet

Socialfonden förstärker arbetsmarknadspolitiken

- Det känns inspirerande att börja jobba med det nya Socialfondsprogrammet för perioden 2014–2020.  Det säger Åsa Lindh, generaldirektör på Svenska ESF-rådet som förvaltar Europeiska socialfonden i Sverige. Läs mer i pressmeddelandet.

 Se Svenska ESF-rådets hela pressmeddelande här.

 Förslag till nya Europeiska socialfonden 2014-2020 har landat. Läs mer om det nya programmet här.

Förena samhällsnytta med affärsnytta

Vad sägs om att stärka din konkurrenskraft, utveckla ditt företagande och bidra till ett hållbart samhälle. På vår lärkonferens får du veta hur din verksamhet kan förena samhällsnytta med affärsnytta.

Läs mer om lärkonferensen.

Gränslös tankesmedja för hållbar stadsförnyelse

konferenslogg C/O StadMalmö stad och Europeiska integrationsfonden bjuder den 20-22 maj in till en gränslös tankesmedja för dig som vill vara med och ta ett helhetsgrepp om framtidens hållbara stadsförnyelse och miljonprogramens utveckling. Tillsammans skapar vi under dessa dagar en unik mötesplats för politik, näringsliv, medborgare och offentlig sektor från hela Sverige. Vi kommer att bjuda på intressanta föredragshållare, nya nätverk, samverkansmöjligheter och inspiration.

 Till program och anmälan. www.costad.se öppnas i nytt fönster.

Sju år, tre fonder och två temaår

framsida resultatskriftenDet handlar om Europeiska socialfonden, Integrationsfonden och Globaliseringsfonden samt de europeiska temaåren 2010 och 2012. Vi vill med denna skrift berätta om ESF-rådets arbete och resultat utifrån projektens och deltgarnas perspektiv. Vi vill belysa ESF-rådets bidrag genom att besöka några av de drygt 2500 projekten.

pdf-ikon Läs skriften "Sju år, tre fonder och två temaår". Öppnas i nytt fönster

Processtöd

Ger dig råd och tips i ansökningsprocessen och under projektet.

Temagrupper

Analyserar och systematiserar kunskap om och från projekten.