ESF, stor bild

Välkommen till ESF-rådet

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetens-
utveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

Vi förändrar arbetsmarknaden!

ESF, liten bild

Genomför ditt projekt

Det är mycket att tänka på när man ska genomföra ett projekt inom Europeiska socialfonden. Ta del av information och tips som underlättar genomförandet:

Att genomföra projekt i Socialfonden 2014-2020. 

 


Är du i slutfasen av ett pågående projekt:

Se våra resultat

Här kan du hämta inspiration och kunskap från våra fonder. Det finns beskrivningar, artiklar och filmer om projekt och andra resultat från fonderna i ord och siffror.