information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Nyheter EaSI

Nyheter EaSI

23 augusti 2023
Fogmaker i Växjö tillverkar släcksystem för bland annat bussar och fordon inom gruvindustri och hamnar. Storbritannien är en viktig marknad för Fogmaker och de säljer…
21 augusti 2023
Ny navigeringsmeny Menyflikarna har tagits bort och i stället finns det en rullgardinsmeny till höger. Därtill finns det flera snabblänkar överst på sidan för dig…
2 augusti 2023
Programområde A1, Främja livslångt lärande I region Norra Mellansverige finns arbetsgivare som vill anställa, men tycker inte de hittar rätt personer. Samtidigt finns det arbetslösa…
27 juni 2023
På bilden övre raden: Anders Ihrén samordnare, Eva Elfvin Eriksson ekonom, Maria Norgren samordnare, Per-Åke Fredriksson tillförordnad chef. Nedre raden: Lina Kraft samordnare, Sofie Enoksson-Bergström…
27 juni 2023
När? 23 och 24 augusti är ni välkomna till ett möte med oss. Var? I Halmstad (23 augusti) och i Göteborg (24 augusti). Hur? Mejla…
22 juni 2023
Välkommen att kontakta oss för att diskutera era projektidéer inom ramarna för aktuella utlysningar genom att skicka ett mejl till mellerstanorrland@esf.se med en kortfattad beskrivning…
22 juni 2023
Ansökningsomgången öppnar 21/6/2023 Inriktningar: Alla utlysningar finns publicerade här: https://www.esf.se/utlysningar/ Informationstillfälle planeras i samband med att utlysningarna öppnar. Anmäl dig här: https://www.esf.se/kalender/save-the-date-digitalt-informationsmote-om-kommande-utlysningar-i-ostra-mellansverige/ Kontakta ESF-rådets regionkontor…
16 juni 2023
Programområde A2: Aktiv inkludering av unga som varken arbetar eller studerar i Norra Mellansverige. Dnr: 23-002 Projekt: Ung Nu Gävleborg. Projektägare: Region Gävleborg. Projektperiod: 1…
2 juni 2023
Aktuella utlysningar Information om hur du gör en ansökan
1 juni 2023
Programområde A2 Etablering på arbetsmarknaden. Belopp: 10 miljoner kronor. Läs mer här Programområde A1 Kompetensutveckling för sysselsatta. Belopp: 14 miljoner kronor. Läs mer här Programområde…
30 maj 2023
Beslutet innebär att 329 miljoner kronor ytterligare tillförs till de 885 miljoner kronor som vi sedan tidigare avsatt för att stötta människor på flykt från…
23 maj 2023
Tidigare i år lyste vi ut medel för att hjälpa ungdomar i utanförskap att komma ut i arbete eller närmare arbetsmarknaden. Alla medel blev inte…
19 maj 2023
17 maj tog regeringen beslut om en programändring av Europeiska socialfonden+ (ESF+) 2021–2027. Det innebär att 5 procent (cirka 329 miljoner kronor) av anslaget för…
17 maj 2023
Vi planerar att lägga ut information om kommande utlysningar i juni. Planerade inriktningar: A1 Kompetensutvecklingsinsatser för yrkesverksamma i Östra Mellansverige A1 Förstudieutlysning inom POA1 för…
11 maj 2023
Tidigare i våras utlyste Svenska ESF-rådet medel för att öka kapaciteten i den glesa geografin och senare i vår kommer det fler chanser. Mats Lejon jobbar…
8 maj 2023
En av projektets medarbetare Alexandra är själv ukrainare och har, innan hon rekryterades av projektet, arbetat inom hemtjänsten. Hon följer med som stöd när målgruppen…
8 maj 2023
Med stöd från brexitjusteringsreserven kan du få hjälp att stanna på den brittiska marknaden, eller kanske till och med hitta nya marknader? Nu kan du…
5 maj 2023
Nu är Ansökan om utbetalning och Digital tidredovisning för personal på plats i Projektrummet+. Läs mer om Ansökan om utbetalning här: Handledning i projektekonomi –…
3 maj 2023
17 april tog EU-kommissionen ett genomförandebeslut (EU) 2021/1803 om att flytta medel från brexitjusteringsreserven till Faciliteten för återhämtning och resiliens. 71 miljoner euro finns nu…
3 april 2023
Den 14 april bjuder ESF-rådet in till en uppstartskonferens om programdelen Sysselsättning och social innovation, där ESF-rådet är kontaktpunkt. Under konferensen kommer deltagarna bland annat…
31 mars 2023
Främjande av skolnärvaro och förebyggande av frånvaroproblem stärker ungas psykiska hälsa och minimerar risken för kriminalitet, drogmissbruk och utanförskap, enligt forskningen.  Vad menas med skolfrånvaro…
29 mars 2023
Vad går Sveriges EU-pengar till egentligen? Det kanske inte alltid känns helt självklart, det finns många olika typer av finansiering inom många områden. Insatserna kan…
22 mars 2023
Om ni redan har en förankrad projektidé som bygger på en relevant problemanalys med ett tydligt definierat problem, och ni funderar på att söka medel…
22 mars 2023
Svenska ESF-rådet ingår sedan några år tillbaka i Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Samverkan formaliserades 2022 och samordnas av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Övriga…
16 mars 2023
Eventet var välbesökt och det var ett stort engagemang. Bland annat presenterades en nyligen publicerad rapport om barnfamiljers ekonomiska svårigheter, samt Röda Korsets arbete med…
15 mars 2023
Den 7 juni anordnar Svenska ESF-rådet i Sydsverige digitala informationstillfällen kring de utlysningar som öppnar i början av juni. Program den 7 juni: 08:30-10.15 Information…
6 mars 2023
Uppdateringen gäller utlysningen inom Programområde A.1. där man höjer utlysta beloppet. Beloppet inom utlysningen A.2 kvarstår. Ansökningarna stänger den 27 mars 2023. Strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte kommer…
21 februari 2023
Nu kan företag få stöd för kostnader som har uppstått på grund av brexit. Under våren 2023 utlyser Svenska ESF-rådet 200 miljoner kronor riktat till…
8 februari 2023
Programområde A1 Kompetensutveckling för sysselsatta Projektägare: Krokoms kommun Projektperiod: 2023-02-01—2026-01-31 Målgrupp: Anställda med arbetsmarknadsanställning Ansökt belopp ESF+: 5 503 028 kronor Total budgetomslutning: 10 206 788 kronor Programområde A2 Hållbara…
6 februari 2023
Programområde A1: Kompetensutveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag i Norra Mellansverige Projekt: Nyindustrialisering i Värmland. Projektägare: Säffle Kommun. Projektperiod: 1 feb 2023 –…
24 januari 2023
Vi inleder med att presentera varje utlysning och avslutar med en frågestund. Aktuella utlysningar: Programområde A- Kompetensutveckling för sysselsatta i Mellersta Norrland Programområde A- Hållbara…
24 januari 2023
En historisk klimatomställning kräver stora satsningar på utbildning, forskning och kompetensutveckling. Senast 2045 ska Sveriges nettoutsläpp av koldioxid vara noll och därefter ska Sverige vara…
24 januari 2023
Ni hittar alla öppna utlysningar här: Utlysningar våren 2023 Kontakta ovrenorrland@esf.se för mer information
20 januari 2023
Länk till respektive utlysning: Programområde A- Kompetensutveckling för sysselsatta i Mellersta Norrland Programområde A- Hållbara övergångar till arbete eller studier för unga i Mellersta Norrland…
13 januari 2023
Under Kalender kan du anmäla dig till respektive träff, glöm inte att kryssa i om du önskar projektkonsultation i anmälningsformuläret. Följande fysiska träffar kan du…
22 december 2022
POA1 22-045 – Kompetensutvecklingsinsatser för sysselsatta i Östra Mellansverige POA2 22-046 – Öka möjligheten till ett inkluderande arbetsliv i Östra Mellansverige I samband med att…
21 december 2022
2023 Utlysningsperiod: 16 januari – 3 april 2023 Programområde A1, Främja livslångt lärande. Inriktning: Utlysning riktad mot samordningsförbunden med samverkande medlemsorganisationer för att utveckla och…
20 december 2022
-Det känns väldigt roligt att vi nu kan sätta igång denna satsning. Vi ser detta som ett viktigt verktyg för att stärka möjligheten till ett…
20 december 2022
De 122 projekt som har finansierats har riktat sig både gentemot anställda och mot arbetssökande. Totalt har nästan 44 000 personer deltagit i projektens aktiviteter…
13 december 2022
De första utlysningarna inom brexitjusteringsreserven med inriktning fiskeri- och vattenbrukssektorn är nu publicerade. En har inriktning likviditetsstöd till licenshavare för de första tre månaderna 2021…
12 december 2022
PO A.1 – 22-043 – Kompetensutveckling – Stockholmsregionen PO A.2 – 22-044 – Underlätta inträde på arbetsmarknaden – Stockholmsregionen I samband med att utlysningarna öppnat,…
8 december 2022
I juni 2022 öppnade Svenska ESF-rådet en utlysning på 435 miljoner kronor för insatser till individer från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet, kallad Care. Syfte…
7 december 2022
PO A.1 – 23-013 – Förstudie: Kompetensbehov för reduktion av växthusgaser PO A.2 – 23-012 – Förstudie: Förebyggande insatser för att främja skolnärvaro och motverka…
7 december 2022
Programområde A.1 Specifikt mål g) Främja livslångt lärande, särskilt flexibla möjligheter till kompetenshöjning och omskolning för alla när det gäller entreprenörsfärdigheter och digitala färdigheter, bättre…
2 december 2022
Agenda Information om ESF+ Information från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Aktuella utlysningar inom ESF+ Småland och Öarna Anmälningsformulär
2 december 2022
Fyra utlysningar är nu publicerade och öppna för ansökan. De hittas under Utlysningar. Hållbart arbetsliv – förebygga sjukskrivningar i arbetslivet och insatser för långtidssjukskrivna i…
25 november 2022
Stödet ges inom den så kallade brexitjusteringsreserven (BAR) och kan ges för kostnader under perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 2023. Stöd…
22 november 2022
Två nya utlysningar är nu publicerade och kan hittas under Utlysningar – Kompetensutveckling för yrkesverksamma i VästsverigeProgramområde A1Sista ansökningsdag: 2023-03-20Budget: 62 000 000 – Öka…
16 november 2022
Program den 6 december: 09:30 Information om utlysning inom POA1, Hållbart arbetsliv- förebygga sjukskrivningar i arbetslivet och insatser för långtidssjukskrivna 11:00 Information om utlysning inom…
15 november 2022
Två nya utlysningar är nu publicerade och kan hittas under Utlysningar -Insatser till sysselsatta i Småland och Öarna IIProgramområde A 1Sista ansökningsdatum: 2023-03-20Budget: 27 000…
7 november 2022
Ansökningsomgången beräknas ligga öppna under perioden 19 januari – 15 mars 2023. Strukturfondspartnerskapet beräknas kunna prioritera ansökningarna i juni 2023. Beräknad projektstart är i augusti/september…
3 november 2022
Övergripande inriktning för utlysningen inom programområde A1, Främja livslångt lärande: Kompetensutveckling inom region Västsverige för att främja livslångt lärande och ett hållbart arbetsliv, i syfte…
3 november 2022
Enligt projektledaren Ida Thunholm finns det flera orsaker till att ungdomar blivit av med sitt jobb eller hoppat av sina studier. – Men pandemin är…
1 november 2022
Ansökningsomgången beräknas öppna i början av 2023. Strukturfondspartnerskapet beräknas kunna prioritera ansökningarna i juni 2023. Beräknad projektstart är i juli-september 2023. Informationstillfällen planeras i samband…
24 oktober 2022
Övergripande inriktning för utlysningar inom programområde A.1, Främja livslångt lärande: • Kompetensutveckling inom Stockholmsregionen. Bred utlysning. Tematiska målområden instabil ställning/stabil ställning på arbetsmarknaden.• Förstudier: kompetensanalys…
24 oktober 2022
Yrkesnämnden för Film och TV har precis kommit igång med sitt nyhetsbrev. I nyhetsbreven kan man bland annat höra mer om YNFT:s verksamhet, höra röster…
14 oktober 2022
Program 08.30 Registrering och förmiddagskaffe09.00 Introduktion09.10 ESF+09.30 Socialfondsprojekt presenterar sina resultat11.30 BIP-metoden, kan välfärdens förhållningssätt påverka individens chanser att få arbete? En föreläsning av Fredrik…
14 oktober 2022
Bakgrund Det nationella socialfondsprogrammet är till för att förstärka och utveckla arbetsmarknadspolitiken i Sverige. Programmet innehåller mål och strategier för hur fondmedlen ska användas. Det…
6 oktober 2022
MIA Vidare är ett socialfondsprojekt som drivs av åtta samordningsförbund i Stockholms län. Genom sina metoder och arbetssätt vill projektet stärka samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,…
5 oktober 2022
De första utlysningarna inom Europeiska Socialfonden plus (ESF+) i Sydsverige, programperioden 2021-2027, har nu stängts. Utlysningarna genererade ett stort intresse och nu kommer beredningen av…
20 september 2022
Svenska ESF-rådet i Småland och Öarna kommer att tillsammans med projekt inom programområde 2 genomföra en spridningskonferens i Alvesta den 24 november 2022. Ytterligare information…
16 september 2022
Den första utlysningen inom brexitjusteringsreserven, där målgruppen som har möjlighet att söka stöd är företag, är nu publicerad och går att läsa här. Startdatum är…
15 september 2022
Utlysningen A2 Underlätta inträde till arbetsmarknaden i Västsverige, diarienummer 22-003 har nu breddats till att omfatta även bransch- och medlemsorganisationer som sökande.
14 september 2022
Utlysningen ”22-009 Aktiv inkludering av unga – Sydsverige” har ändrats och en uppdaterad utlysningstext har därmed publicerats. Ändringen består i att de förväntade resultaten har…
6 september 2022
Malmökraften 2.0 är ett projekt som ska underlätta för Malmöbor som söker arbete. Målet är att ta fram ett arbetssätt för att samordna olika myndigheters…
15 augusti 2022
Information om aktuella utlysningar genomförs digitalt med följande datum:-18 augusti, kl. 9.00- 12.00 Anmäl dig här-25 augusti, kl. 9.00- 12.00 Anmäl dig här-29 september, kl….
15 augusti 2022
Som hjälp att förbereda ansökningarna redan innan systemet öppnar finns ett dokument med information om vilka frågor som kommer att ställas och vilka krav som…
14 juli 2022
12 juli 2022
Under dagen presenterades bland annat den regionala handlingsplanen, det nya programmets innehåll, vilka utlysningar som är inplanerade och hur man förbereder en ansökan.
8 juli 2022
Sydsverige, Småland och Öarna och Västsverige har publicerat tre utlysningar vardera, Stockholm och Norra Mellansverige har respektive publicerat två utlysningar och det finns en nationell…
8 juli 2022
Hur kan vi arbeta tillsammans för att stärka ställningen på arbetsmarknaden för unga som är i riskzon för utanförskap? Vad innebär det att samverka med…
8 juli 2022
Som hjälp att förbereda ansökningarna redan innan systemet öppnar finns ett dokument med information om vilka frågor som kommer att ställas och vilka krav som…
8 juli 2022
Som hjälp att förbereda ansökningarna redan innan systemet öppnar finns ett dokument med information om vilka frågor som kommer att ställas och vilka krav som…
8 juli 2022
Som hjälp att förbereda ansökningarna redan innan systemet öppnar finns ett dokument med information om vilka frågor som kommer att ställas och vilka krav som…
8 juli 2022
Som hjälp att förbereda ansökningarna redan innan systemet öppnar finns ett dokument med information om vilka frågor som kommer att ställas och vilka krav som…
8 juli 2022
Som hjälp att förbereda ansökningarna redan innan systemet öppnar finns ett dokument med information om vilka frågor som kommer att ställas och vilka krav som…
8 juli 2022
Som hjälp att förbereda ansökningarna redan innan systemet öppnar finns ett dokument med information om vilka frågor som kommer att ställas och vilka krav som…
27 juni 2022
Vi har nu startat upp Europeiska Socialfonden plus i Sydsverige, programperioden 2021-2027. Det operativa programmet och den regionala handlingsplanen är beslutade och vi arbetar tillsammans…
23 juni 2022
Programområde A.1 – Kompetensutveckling för sysselsatta Aktörer som kan söka medel: Utlysningen riktar sig till organisationer inom privat, idéburen och offentlig sektor. Det kan vara samarbetsorganisationer,…
23 juni 2022
Tid: Onsdagen den 31 augusti kl. 9:00-10:30Plats (hybrid): Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm alternativt digitalt. Anmälan Lanseringseventet är ett hybridevent där man kan välja att delta…
20 juni 2022
POA1 Livslångt lärandeInsatser som ökar förmågan till omställning.Insatser som ökar den digitala omställningen.Insatser som stimulerar samverkan mellan projektaktörerna och arbetsgivare.Målgrupp: anställda POA2 Aktiv inkluderingInsatser som…
10 juni 2022
Projektet har intervjuat ett antal deltagare och tagit fram en film, se den här Läs mer om projektet här
3 juni 2022
Personer i bilden är Martin Lundberg (Region Västerbotten), Anna-Karin Lonnebo (Region Västerbotten),Therese Lundgren (Urkraft) Riika Engman (Region Västerbotten), Katrin Lundmark (Urkraft), Monika Widman Lundmark (Medlefors…
3 juni 2022
Det är ett två-årigt uppdrag som syftar till att informera om möjligheter med EaSI-programmet, ett program som intresserade söker finansiering från direkt hos EU-kommissionen. Vi…
1 juni 2022
I år fokuserar vi Almedalsseminarierna på programområde D i det nya socialfondsprogrammet ESF+. Programområdet D, Öka kapaciteten i den glesa geografin fokuserar på de fyra…
1 juni 2022
Välkommen till lanseringen av det nya socialfondsprogrammet ESF+ i Sydsverige. Under dagen presenteras bland annat den regionala handlingsplanen, det nya programmets innehåll, vilka utlysningar som…
23 maj 2022
Därför skulle vi vilja ställa några få frågor om ESF-rådets hemsida och varför du besöker sidan. Enkäten tar 2-5 min att svara på, den är…
9 maj 2022
Det operativa programmet och den regionala handlingsplanen är inte ännu beslutade men vi arbetar tillsammans med Strukturfondspartnerskapet Skåne Blekinge med att förbereda för snabb start…
4 maj 2022
Läs mer om temat jämställdhet och arbetet mot våld i nära relationer i det tredje numret av Hänt i MIA
25 april 2022
Regionerna i Småland och Öarna anordnar detta lanseringsevent. Under lanseringseventet den 20 maj får du möjlighet att diskutera hur vi tillsammans utvecklar Småland och Öarna,…
22 april 2022
På konferensen möts representanter från kommuner, vuxenutbildningar, folkhögskolor och andra intressenter för inspiration i det vidare arbetet kring unga som varken arbetar eller studerar. Vi…
14 april 2022
Under drygt ett år testade ABF Malmö olika sätt att jobba med kompetensutveckling, hälsa och organisatoriska utmaningar. En del av resultatet sammanfattades i materialet “Må…
11 april 2022
Seminariet genomförs digitalt för att sprida erfarenheter från hur ESF-projektet Kompetensutveckling Småland hittills bedrivits. Projektet har som uppdrag att under 2021 och 2022 genomföra behovsstyrda…
8 april 2022
Näringsdepartementet har nu beslutat vilka aktörer och inom vilka sektorer som får ansöka om de 137 miljoner euro som Sverige tilldelats från reserven.   Den…
4 april 2022
Den samlande information, med över 1,5 miljoner projekt, finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) hittar du på Kohesios webbplats Sidan lanserades…
18 mars 2022
Projektet Ung kompetens är en unik satsning i Eslövs kommun för barn och unga vuxna i behov av stöd på väg mot arbete eller studier….
16 mars 2022
Mötet kommer att vara på förmiddagen och ytterligare program och information kring anmälan kommer inom kort. Anmäl dig till Västsverige regional lansering av ESF+ här
3 mars 2022
Region Värmland avslutar snart projektet Experio WorkLab. De har tillsammans med fem värmländska kommuner och Försäkringskassan arbetat för att ta sig an sjukfrånvaron på nya…
1 mars 2022
Inspirationstimmen den 22 februari inleddes med en kort föreläsning, ”Ska du vara kvar här, är du dum eller?” med Lotta Svensson, sociolog och forskare vid…
25 februari 2022
Under våren 2022 fattar EU-kommissionen beslut om flera nya EU-program för budgetperioden 2021–2027.EU-medel inom strukturfonderna och Interreg utgör en del av EU:s sammanhållningspolitik och är…
24 februari 2022
Deltagarnas tidrapporter kan inte längre verifieras via mejlnär det gäller tidrapporter som avser juni 2022 och framåt. Att tillåta verifiering via mejl var ett tillfälligt…
22 februari 2022
I de nationella förordningarna som håller på att tas fram kommer det att finnas beskrivet vilka aktörer och inom vilka sektorer som har möjligheter att…
14 februari 2022
Den 1 mars och den 9 mars kan vi i Skåne-Blekinge erbjuda möjlighet att prata med oss om er projektidé till utlysningen REACT-EU kompetensutveckling för…
10 februari 2022
EU-kommissionens initiativ React-EU får en ny målgrupp. Ändringen innebär att även sysselsatta kvinnor och män får möjlighet till kompetensutveckling för att stärka sin ställning på…
10 februari 2022
Ett gemensamt projekt mellan flera myndigheter ska öka kunskapen om lärcentras roll och möjligheter. Förhoppningen är att bidra till att fler, både individer och arbetsgivare,…
9 februari 2022
Fram till den 28 februari 2022 finns möjlighet att söka stöd för förstudier inom Programområde 1 – Kompetensförsörjning, mål 1:1 – Kompetensutveckling för anställda. Denna…
7 februari 2022
Det innebär att vi kommer kunna betala ut stöd till de aktörer som har drabbats av kostnader kopplat till Storbritanniens utträde ur unionen. I de…
20 januari 2022
År 2019 startades socialfondsprojektet Kasam 2.0 i Strömsunds kommun. Ett av projektets mål har varit att sänka kvinnors sjuktal som under 2018 var dubbelt så…
17 januari 2022
Digital tidredovisning i personalportal och deltagarportal är nu tillgänglig för projekt som bedrivs inom programområde React-EU. Kontakta ESF-rådet (ansvarig Samordnare/Ekonom för projektet) för en dialog…
29 december 2021
Reboot – football for jobs är en utbildningssatsning från Svenska Fotbollförbundet i samarbete med Östergötlands, Västerbottens och Göteborgs Fotbollförbund och pågår under 2021-2022. Projektet är…
23 december 2021
Svenska ESF-rådet har tidigare meddelat att undantaget att deltagarnas tidrapporter kunde verifieras via mejl skulle upphöra avseende tidrapporter som avser januari 2022 och framåt. Med…
10 december 2021
Regeringen har beslutat om Sveriges förslag till nationellt socialfondsprogram för perioden 2021–2027, ESF+. Programmet omfattar cirka 707 miljoner euro. Regeringen föreslår bland annat att medlen…
9 december 2021
Konferensen inleddes med att myndighetens generaldirektör Håkan Forsberg hälsade samtliga välkomna innan också arbetsmarknadsminister Eva Nordmark gjorde detsamma. Hon påtalade också i sin inspelade videohälsning…
7 december 2021
Den andra december anordnades Feads årliga event, i år med tema utsatthet och fattigdom. Under dagen fick deltagarna bland annat ta del av en presentation om barnfattigdom av Tapio…
3 december 2021
Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat…
29 november 2021
Europeiska Socialfonden (ESF) och Europeiska regionalfonden (ERUF) i Stockholm har tillsammans beviljat 56 förstudier som syftar till att förbereda möjliga strukturfondsprojekt för programperioden 2021–2027. 40…
25 november 2021
Den 30 november mellan 9-15 har du möjlighet att delta kostnadsfritt i konferensen Från digital stress till digitala möjligheter. ESF-projektet Digips anordnar en digital konferens…
25 november 2021
Region Skåne bjuder in till ett webbinarium om möjligheter i kommande Regionalfondsprogram för Skåne-Blekinge och Socialfondsprogram (ESF+). Vi inleder med att presentera hur innevarande program…
2 november 2021
Deltagarnas tidrapporter kan inte längre verifieras via mejl när det gäller tidrapporter som avser januari 2022 och framåt. Detta gäller för de projekt som har…
1 november 2021
Visst är det insidan som är viktigast men ett trevligt yttre kan också spela roll. Det är alltså inte upplösningen på din skärm som ställer…
18 oktober 2021
Regeringen avser att utse Svenska ESF-rådet till ansvarig myndighet för förvaltningen av bidrag från brexitjusteringsreserven. Stödpengarna ska mildra konsekvenserna av Brexit.
12 oktober 2021
Inför planeringen av programperioden 2021-2027 gick Svenska ESF-rådet ut med en enkät till 500 kontaktpersoner i beviljade projekt inom programområde 1 Kompetensförsörjning och programområde 2…
24 september 2021
Regeringen avser att utse Svenska ESF-rådet till ansvarig myndighet för förvaltningen av bidrag från brexitjusteringsreserven. Stödpengarna ska mildra konsekvenserna av Brexit. Läs regeringens pressmeddelande.
10 september 2021
Arbetsförmedlingen kommer även att få möjlighet att ansöka om ytterligare ca 1 miljard kronor under 2022. Projektet, som är resursförstärkande, kommer att erbjuda insatser till…
28 augusti 2021
Kugghjulets slutrapport Från utanförskap till inkludering handlar om om arbetsintegrerande sociala företags (ASF) roll i arbetsmarknadspolitiken och vad som behöver göras för att nå bättre…
28 augusti 2021
Upphandlingsmyndigheten har genomfört att projekt som tagit fram stöd för att bidra till ökad sysselsättning genom offentlig upphandling. Syftet med projektet var att få fler…
23 augusti 2021
Vi jobbar ständigt för att bli mer relevanta i vår kommunikation. I samband med att vi förbereder organisationen för det nya socialfondsprogrammet ESF+, som lanseras…
23 augusti 2021
ESF-rådets lokaler i Gävle har drabbats av omfattande vattenskador i samband med det kraftiga regnovädret v. 33.Under saneringsarbetet kommer huvudkontorets expedition endast ha begränsade öppettider.De…
8 juli 2021
Framgångsfaktorer och fallgropar, vad betyder förankring för utveckling och resultat? Vad händer efter projektet? Vad visar projektutvärderingar och vad är Svenska ESF-rådets egna erfarenheter? En…
30 juni 2021
Den 16 augusti kommer en ny möjlighet att söka stöd för projekt inom Programområde 5 – React-EU – insatser för arbetslösa under pandemin. Då utlyser…
29 juni 2021
Den 20-26 september genomför vi den europeiska kampanjen Europa i min region (tidigare Mitt Europa) i Sverige. Europa i min region är en informationssatsning i…
3 juni 2021
Nu har vi öppnat utlysning för kompetens- och verksamhetsutveckling i Skåne-Blekinge. Utlysningen stänger den 30 september kl 16.00. Utlysningen prioriterar mikro, små och medelstora företag…
21 maj 2021
-Utlysningens budget är 19 000 000 kr -Projektstart för de beviljade projekten är den 3 januari 2022. -Utlysningen stänger den 7 september 2021, kl. 16.00
18 maj 2021
I början av juni öppnar vi en ny utlysning i programområde 1 – Kompetens- och verksamhetsutveckling. Vi försöker främst nå små och medelstora företag i…
3 maj 2021
Beslutsprocessen vid en programändring, som React-EU är, går till så att ändringen först godkänns av Övervakningskommittén, regeringen fattar beslut, EU-kommissionen granskar och godkänner. Sedan kan…
3 maj 2021
Svenska ESF-rådet i Västsverige bjuder in till ett digitalt seminarium den 12 maj. Under denna digitala konferens presenteras praktisk information, erfarenheter från relevanta aktörer samt…
29 april 2021
Datum: Tisdag den 11 maj 2021 Tid: 9.00 – 12.00 Plats: Digitalt (länk skickas i efterhand) Sista anmälningsdag: 10 maj 2021 Läs mer om konferensen…
28 april 2021
Det framkommer i Ekonomistyrningsverket (ESV) årliga revision av hur ansvariga myndigheter hanterar EU-medel.
22 april 2021
En fullspäckad förmiddag som förutom resultat från fyra socialfondsprojekt inom programområde 2 erbjuder inblick i framtidens arbetsmarknad samt behov av insatser till de som befinner…
23 mars 2021
Kommissionens initiativ React- EU bistår med 2,6 miljarder i riktade insatser till arbetslösa i pandemins spår. Svenska ESF-rådet utlyser 650 miljoner av dessa. Den första…
18 mars 2021
Regeringen har utsett Håkan Forsberg till generaldirektör och chef för Svenska ESF-rådet fram till 31 maj 2025. Håkan anställdes som ställföreträdande myndighetschef 2008 och har…
2 mars 2021
Svenska ESF-rådet har haft ett digitalt dialogmöte den 20 januari med externa aktörer i samband med skrivandet av den nationella handlingsplanen. Under seminariet kom det…
16 februari 2021
Growkomp för företag som vill vässa sin attraktionskraft En Smart Framtid · Säsong 2 avsnitt 5 – Growkomp för företag som vill vässa sin attraktionskraft…
10 februari 2021
Rekrytera – med invånaren inte för och Hejsvenska är två av totalt sjutton bidrag som nominerats till GötaPriset. Priset delas ut vartannat år till projekt…
21 januari 2021
Syftet är att ska bli enklare för dig som besökare att hitta det du söker. Sökfunktionen har uppdaterats och strukturen förändrats så att de sidor…
30 mars 2020
Med anledning av smittspridningsrisken har många projektverksamheter lagts om till distansutbildningar och andra digitala lösningar. Detta medför problematik med att få in deltagarnas underskrifter på…
6 februari 2018
Från folkskygghet, långa sjukskrivningar och missbruk till ett liv med ett jobb att gå till varje dag. Det är facit i ett flertal fall där…
8 januari 2021
Kraven  för projektägare är ändrade på grund av coronaviruset och innebär att man i efterhand kompletterar ansökan. Detta kommer gälla till och med sista mars…
23 december 2020
Release 7.8.1 angående portalerna i Projektrummet. Den här releasen åtgärdar följande problem i portalerna; Rapportgeneratorn fungerade inte i Deltagarportalen PO 2. Registrera behörighet* för projektets…
23 november 2020
Välkomna på ett webbinarium om fattigdom i Sverige idag. Webbinariet sänds live den 3 december klockan 13:00-16:00. Under webbinariet berättar tre pågående Fead-projekt om sina…
13 november 2020
Nu kan samtliga projektägare inom Programområde 1 och Programområde 2 digitalt signera personalens arbetstid i projektet genom Personalportalen i Projektrummet. Alla som deltar i ett…
24 juni 2020
Jämställda arbetsvillkor är en framgångsfaktor om du vill vara en arbetsgivare i toppklass. Därför är det oerhört fint att vi är den statliga myndighet med…
28 juni 2019
Gymnasiereformen som sjösattes 2011 är ett misslyckande när det gäller yrkesutbildningen. I en ny rapport slår forskarna Alexandru Panican och Enni Paul fast att gymnasiereformen…
9 maj 2019
Den i dag publicerade DN-artikeln om Svenska ESF-rådets hantering av EU-stöd utgår från vad man kallar ”ett avancerat upplägg för vår egen kommunikation” och det…
18 januari 2019
Tema: Integration Onsdag den 16 januari 2019 anordnade Svenska ESF-rådet en konferens i Göteborg med syftet att sprida erfarenheter och kunskap från projekt som beviljats…
18 januari 2019
Idag bjuder En Smart Framtid på ett specialavsnitt. Vi närmar oss slutskedet av programperioden 2014-2020. Det är naturligtvis en stor mängd erfarenheter som har samlats, därför bjöd…
17 januari 2019
Du har väl inte missat En Smart Framtid som är Svenska ESF-rådets och Socialfondens podd där vi djupdyker i ämnen och frågor som på olika…
4 november 2019
Genomförandet av socialfonden har nu nått relativt långt fram. 76 procent av medlen är intecknade i projekt.  Hittills har 202 000 kvinnor och män påbörjat…
8 november 2019
Nu är ansökan öppen för att ansöka om plats på vårens utlandspraktik inom Projekt Tillit. Projektet syftar till att ge ungdomar i Skåne och Blekinge…
13 november 2019
Enligt ett tidigare beslut är sista möjliga slutdatum för genomförande av projekt som hör till programperioden 2014–2020 satt till 2022-06-30.  Enligt ESF-rådets nuvarande prognoser ser…
29 november 2019
I Burlöv, Lomma och Kävlinge kommuner har ett av Sveriges största EU-projekt kring hälsa och hållbart arbetsliv genomförts med stöd från Europeiska Socialfonden.  Projektets mål…
5 december 2019
Den frågan stod i fokus vid två seminarier som nyligen arrangerades av ESF-rådet. Projektägare, fondsamordnare och beslutsfattare samlades för att ta del av erfarenheter från…
10 december 2019
I juni 2019 påbörjade Ekonomistyrningsverket (ESV) en tematisk granskning av ett av ESF-rådets upphandlade projekt, det vill säga ”Temaplattformen för ett hållbart arbetsliv, dnr 2017/00516…
9 maj 2019
I och med granskningen av vår verksamhet vill vi klargöra vissa saker, speciellt det som handlar om projektstöd och hur dessa medel har använts. Vad…
17 december 2019
Nu har en ny webbplats lanserats där företagare kan få information och inspiration för sitt företags kompetensförsörjning. Det är Tillväxtverket som står bakom webbplatsen som…
16 oktober 2019
Under våren 2019 upptäckte Svenska ESF-rådet att det fanns oklarheter gällande ESF-rådets hantering av upphandlingar och utbetalningar i det egna projektet ”Externt projektstöd”. Vid en…
1 oktober 2019
Tisdag den 1 oktober lämnade Svenska ESF-rådet den nya omvärldsanalysen för ESF+ och den kommande programperioden 2021-2027, till regeringen och Arbetsmarknadsdepartementet. ESF-rådets avsikt är att…
10 maj 2020
I artikeln i dagens DN kritiseras myndigheten för att ha använt EU-medel till ”filmer som ingen såg”. Som stöd för detta hänvisar DN till visningar…
28 augusti 2019
Svenska ESF-rådet har fått i uppdrag från regeringen att, till den 1 april 2020, utveckla ett förslag till program för Socialfonden för perioden 2021–2027 (ESF+).Uppdraget…
17 januari 2019
Svenska ESF-rådet i region Stockholm lyser nu ut medel för projekt inom både programområde 1 (Kompetensförsörjning) och programområde 2 (Öka övergångarna till arbete). Totalt är…
16 januari 2019
Affärskraft Värmland 2.0 kompetensutvecklar sysselsatta i värmländska solo- och mikroföretag, företag med upp till 9 anställda, i affärsmannaskap. Projektet skapar förutsättningar för ökat entreprenörskap och…
16 september 2019
Vi har tidigare meddelat att det för de projekt som har svårt att skicka in ansökan om utbetalning eftersom personalens tidrapporter saknar underskrifter finns möjlighet…
1 augusti 2019
Här kan du ta del av  ESF-rådets och Europeiska socialfondens fem öppna seminarier från årets Almedalsvecka. Videolänkar finns under respektive seminarie. Seminarier 1 juli 2019 Vilken…
11 januari 2019
I digitaliseringens spår förändras många samhällsfunktioner och så även hälso- och sjukvården. Det gäller både för medarbetare och för de som är brukare eller patienter….
4 januari 2019
Nu finns en förändrad version gällande villkoren för programsamråde 3 (sysselsättningsiniativet för unga) i socialfondsprogrammet. Vänligen notera att ändringen enbart gäller de utökade delregionerna i PO…
4 januari 2019
Tidigare i En Smart Framtid har vi pratat om att många inte orkar med dom allt hårdare krav som ställs i arbetslivet. Men hur gör…
21 augusti 2020
Idag har regeringen utsett Håkan Forsberg, nuvarande ställföreträdande generaldirektör, till tillförordnad generaldirektör för svenska ESF-rådet från den 1 september. Håkan har haft uppdraget tidigare då Lars…
21 juli 2020
Idag har regeringen utsett Håkan Forsberg, nuvarande ställföreträdande generaldirektör, till tillförordnad generaldirektör för svenska ESF-rådet från den 1 september. Håkan har haft uppdraget tidigare då Lars…
7 juli 2020
Svenska ESF-rådet ger fr. o. m. 2020-06-21 samtliga projektägare inom Programområde 1 möjlighet att digitalt signera deltagarnas närvarotid i projektets aktiviteter genom deltagarportalen i Projektrummet….
15 juni 2020
Våren 2020 har varit en annorlunda vår. Sverige och resten av världen har drabbats av en pandemi som fått stora konsekvenser på människors liv och…
29 maj 2020
Pandemin slår hårt mot svensk ekonomi. I en unikt snabb process fördelar Svenska ESF-rådet idag ut 300 miljoner i stöd till 22 projekt som ska…
22 april 2020
Under hösten 2020 planerade ESF-rådet för en utlysning riktad mot handeln. Inriktningen är kompetensutveckling hos medarbetare inom handeln med anledning av den stora digitala omställning…
17 april 2020
För de projekt som har svårt att skicka in ansökan om utbetalning eftersom personalens tidrapporter saknar underskrifter finns nu möjlighet att få undantag. Upplägget innebär…
17 april 2020
Idag har Regeringen fattat beslut att omfördela 300 mkr av de socialfondsmedel som Svenska ESF-rådet förvaltar. Det är första gången i Socialfondens historia som ett…
13 februari 2020
Europeiska kommissionen önskar att få veta vad medborgare och intressenter/aktörer tycker om de socialfondsaktiviteter som skett sedan 2014, gällande utbildning och kompetensutveckling.  Den insamlade informationen…
12 mars 2020
Med anledning av spridningen av coronaviruset/covid-19 har arrangerande parter, på inrådan av EU-kommissionen, bestämt att skjuta fram Mitt Europa-kampanjen. Syftet med kampanjen är att ge…
30 mars 2020
Svenska ESF-rådet följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och UDs rekommendationer. På den här sidan samlar vi information om vad som gäller för svenska ESF-rådets räkning i samband med spridningen av covid-19….
1 april 2020
Idag har ESF-rådet lämnat sitt förslag om nytt Socialfondsprogram, ESF+, för perioden 2021-2027, till Arbetsmarknadsdepartementet. Det nya programmet ska bidra till att stärka den nationella…
26 mars 2020
RegioStars Award är en årlig tävling som organiseras av Europeiska kommissionen. Syftet är att identifiera goda exempel inom regional utveckling och framhäva innovativa EU-finansierade projekt. Målet…
5 mars 2020
Driver ni ett EU-projekt som finansieras av ESF-rådet? Nu har ni chansen att visa upp er verksamhet för andra. Anmäl er till kampanjen Mitt Europa…
17 mars 2020
Genom att skapa en salutogen arbetskultur vill Olofströms kommun jobba för att främja hälsan hos sina medarbetare. Främjande är just vad salugent betyder. En arbetsplats…
16 mars 2020
Med anledning av den höga risken för samhällsspridning av Covid-19 vill Svenska ESF-rådet informera stödmottagare om hur reglerna för kostnaders stödberättigande ska tolkas. Grundläggande krav…
20 mars 2020
Svenska ESF-rådet har sedan förra veckan fört samtal med Arbetsmarknadsdepartementet om hur socialfonden på bästa sätt kan bidra i det rådande läget med spridningen av…
21 oktober 2020
Svenska ESF-rådet ger fr. o. m. 2020-10-21 samtliga projektägare inom Programområde 2 möjlighet att digitalt signera deltagarnas närvarotid i projektets aktiviteter genom Deltagarportalen i Projektrummet. Bedömning…
13 oktober 2020
Svenska ESF-rådet har utsett Mötesplats Social Innovation (MSI) till att bli Sveriges kandidat till Europeiska kommissionens utlysning om att få bilda europeiska kompetenscentrum för social…
2 oktober 2020
På grund av den rådande pandemin omfördelade regeringen i maj 300 miljoner av socialfondens medel. Det ledde till 61 projektansökningar som skulle gås igenom på…
14 februari 2020
Driver ni ett EU-projekt och vill vara med och visa upp er verksamhet för andra? Var med i kampanjen Mitt Europa och passa på att…
21 januari 2020
I Nässjö genomfördes den 14 januari en välbesökt inspirationsträff för potentiella projektägare. Deltagarna fick praktisk information om aktuell utlysning och hur man kan arbeta med…
7 juli 2020
Svenska ESF-rådet ger fr. o. m. 2020-06-21 samtliga projektägare inom Programområde 1 möjlighet att digitalt signera deltagarnas närvarotid i projektets aktiviteter genom deltagarportalen i Projektrummet….
20 mars 2020
Svenska ESF-rådet har sedan förra veckan fört samtal med Arbetsmarknadsdepartementet om hur socialfonden på bästa sätt kan bidra i det rådande läget med spridningen av…
24 september 2020
“Competence centres for social innovation” EMPL-VP-2020-010 Svenska ESF-rådet bjuder in organisationer som arbetar för Social Innovation att ansöka om att få ett formellt godkännande som Nationell…
16 september 2020
Vi har tidigare meddelat att det för de projekt som har svårt att skicka in ansökan om utbetalning eftersom personalens tidrapporter saknar underskrifter finns möjlighet…

Innehåll på sidan