Nationell kontaktpunkt för EaSI Slovenien besökte ESF-rådet

29 september 2023

Under programperioden 2021-2027 innehåller ESF+ en programdel för Sysselsättning och Social Innovation (Employment and Social Innovation, EaSI). EaSi är under direkt förvaltning av EU-kommissionen vilket innebär att intresserade aktörer söker stöd direkt hos EU-kommissionen.

I Sverige har Svenska ESF-rådet uppdraget att vara nationell kontaktpunkt för EaSI. Det innebär att vi på ESF-rådet ska informera om EU-kommissionens utlysningar, stödja ansökare och andra intressenter samt publicera och sprida resultat från projekten. I det uppdraget ingår det även att arrangera jobb-skuggningsinsats för andra nationella kontaktpunkter för EaSI.

Under augusti/september fick Svenska ESF-rådet besök från en liten delegation från Slovenien. Kollegorna i Slovenien arbetar för Arbets-, familj och social-departementet med fokus på funktionshinderspolitiken, långtidsvård och av-institutionalisering. Fokus för programmet för jobbskuggningen blev därför social innovation, den svenska reformeringen när det gäller social- och funktionshinderspolitiken med fokus på integrering av personer med funktionsnedsättning på den svenska arbetsmarknaden.

Jobbskuggningen innehöll besök hos olika projekt och verksamheter i Sverige (Botildenborg, Uppsök Ung Malmö, Stadsmissionen/Matmissionen, Malmö Konsthall/Konstlyft, Gävle drift och Service, Street Business Stockholm, Kansliet för hållbart arbetsliv och Arbetsförmedlingen).

På bilden från vänster: Lars Lööw – vikarierande generaldirektör Arbetsförmedlingen, Anna-Lena Wettergren Wessman och Tereza Vilén – NCP EaSI Sverige, Kaja Zoran and Andraž Kapus – NCP EaSI Slovenien,.

Den 10 november kommer Svenska ESF-rådet anordna ett webinarium tillsammans med den portugisiska nationella kontaktpunkten för EaSI, för att informera om EU-kommissionens utlysning som syftar till att motverka hemlöshet. Utlysningen öppnade den 14 september och stänger 14 december 2023, utlyst belopp är 15 000 000 euro. Länk till utlysningen hittar du på www.esf.se/easisweden. På hemsidan kommer vi också presentera EaSIs arbetsprogram för 2024 inom kort.