Utökade belopp i de öppna utlysningarna

1 februari 2024

Bifallsramarna för 2024 har fastställts vilket gör att vi utökar beloppen enligt nedan i de öppna utlysningarna i Mellersta Norrland. Alla medel för 2024 om totalt 144 miljoner kronor är utlysta i denna omgång.

PO A1 Kompetensutveckling för sysselsatta i Mellersta Norrland 18 miljoner kronor. Läs mer här.

PO A2 Etablera och inkludera individer till arbetsmarknaden i Mellersta Norrland 24 miljoner kronor. Läs mer här.

PO D Öka strukturell kapacitet i Mellersta Norrlands glesa geografi 102 miljoner kronor. Läs mer här.

För mer information, se de fullständiga utlysningarna och utlysningsplanen.