23-068 - PO A1 Kompetensutveckling för sysselsatta i Mellersta Norrland

Diarienummer:
23-068
Programområde:
A
Region:
Mellersta Norrland
Namn:
PO A1 Kompetensutveckling för sysselsatta i Mellersta Norrland
Första ansökningsdatum:
2023-10-24
Sista ansökningsdatum:
2024-03-15
Specifikt mål:
A1A
Budget:
18 000 000
Status:
Avslutad