23-067 - PO D: Öka strukturell kapacitet i Mellersta Norrlands glesa geografi

Diarienummer:
23-067
Programområde:
D
Region:
Mellersta Norrland
Namn:
PO D: Öka strukturell kapacitet i Mellersta Norrlands glesa geografi
Första ansökningsdatum:
2023-10-24
Sista ansökningsdatum:
2024-03-15
Specifikt mål:
D1
Budget:
102 000 000
Status:
Avslutad