23-066 - PO A2 Etablera och inkludera individer till arbetsmarknaden i Mellersta Norrland

Diarienummer:
23-066
Programområde:
A
Region:
Mellersta Norrland
Namn:
PO A2 Etablera och inkludera individer till arbetsmarknaden i Mellersta Norrland
Första ansökningsdatum:
2023-10-24
Sista ansökningsdatum:
2024-03-15
Specifikt mål:
A2A
Budget:
24 000 000
Status:
Avslutad