23-060-S02 - Remake Textile

Diarienummer:
23-060-S02
Namn:
Remake Textile
Startdatum:
2024-03-01
Slutdatum:
2026-02-28
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
7696357826
Projektägare:
Sätt färg på Göteborg ekonomisk förening
Unionens medfinansieringsgrad:
95%
Programområde:
E
Specifikt mål:
E1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Interventionstyp:
127
Antal deltagare:
60
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet har som övergripande mål att utveckla innovativa lösningar för hantering av den ökande mängden textilavfall som kommunerna kommer att ansvara för från och med 2025. Samtidigt fokuserar man på kompetensutveckling och återvinningsträning för långtidsarbetslösa mellan 21 och 59 år, med goda språkkunskaper i engelska eller svenska. Genom samverkan med olika partners strävar projektet efter att öka arbetskraften inom textilindustrin och kommunerna, samtidigt som det stödjer kooperativa och ideella organisationer inom cirkulära textilaktiviteter.

Projektet är uppdelat i sju huvudkategorier som sträcker sig från etablering av styrgrupp och rekrytering av deltagare till utbildning, praktik och spridningsaktiviteter. En central del är att aktivera deltagare långt från arbetsmarknaden genom olika gruppaktiviteter och intensivkurser. Genom samarbete med högskolor, kooperativa verksamheter och ideella organisationer planeras även för stöd och kompetensutveckling inom cirkulära aktiviteter på textilområdet.

Projektet inkluderar även designelever från Textilhögskolan i Borås för att skapa lämpliga arbetskläder och främja en positiv gruppdynamik bland projektdeltagarna. Rekrytering av deltagare sker successivt för att anpassa innehållet efter erfarenheterna från tidigare grupper och för att öka chanserna till anställning för deltagarna.

Den cirkulära innovationen är kärnan i projektet, där man utforskar metoder för att minska, återanvända och återvinna textilavfall med tanke på de planerade EU-reglerna för 2025. Projektet strävar också efter social inkludering genom att erbjuda meningsfulla uppgifter för långtidsarbetslösa och genomföra intensivkurser för att göra dem anställningsbara.

Resultatet av projektet förväntas bli en hållbar cirkulär affärsmodell eller process för textilåtervinning, vilket kan fungera som en modell för hela branschen. Målet är att skapa en lösning som både främjar hållbarhet inom textilindustrin och ökar möjligheterna för de som tidigare varit arbetslösa och ekonomiskt utsatta. Samtidigt kommer projektet att ta fram en lösning som kommunerna kommer bli informerade om och få möjlighet att nyttja under-och efter projektperioden. Slutrapporten av projektet strävar inte bara efter att vara en pappersprodukt utan att vara starten på något större och hållbart, där Doing Good siktar på att bli en permanent aktör inom sektorn för cirkulära textilier.